1975 / CİLT 1 / SAYI 1

01. İnal, T.
Zirai Sulamada Kullanılan Ankara Kirli Sularında Sal monella'ların Mevcudiyeti Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  1-15, 1975 [Fulltext PDF]
02. Akkaya, C.
Chlormadinone Acetate «CAP» ile İneklerde Östrus Senkronizasyonu üzerinde denemeler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  16-19 1975 [Fulltext PDF]
03. İnal, T., Kaymaz, S., Yıldırım, Y., Ünscal, M.
Kuru Çorbaların Baketeri Florası Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  20-37, 1975 [Fulltext PDF]
04. Akkayan, C.
Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde İncelenen Freemartin Olayları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  38-44, 1975 [Fulltext PDF]
05. Göksu, K.
Kıl Keçilerinde Hypodermatosis
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  45-52, 1975 [Fulltext PDF]
06. Yıldırım, Y., Dığdığoğlu, S.
Ülkemizde İmal Edilen Dezenfek-siyon Maddesi Zefiran'ın Gıda İş Yellerinde Kullanılabilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1), 54-66, 1975 [Fulltext PDF]
07. Akkayan, C., Ada, H.
Chlormadinone Acetate «CAP»’ın İneklerin Gebelik Süresine, Buzağıların Cinsiyet ve Doğum Ağırlığına Etkisi Üzerinde İncelemeler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  67-81, 1975 [Fulltext PDF]
08. Yalçın, B. C.
Verim Özellikleri Üzerindeki Bazı Çevre Etkilerinin İstatistiksel Eleminasyonu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  82-102, 1975 [Fulltext PDF]
09. Ozan, K.
İzole Solucan Kasında Piperazin'in Etkime Tarzının İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1), 103-109, 1975 [Fulltext PDF]
10. Göksu, K.
Koyunlarda Sarcosporidiosis'in Yayılışı Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  110-127, 1975 [Fulltext PDF]
11. Finci, A.
Onbirinci Avrupa Veteriner Cerrahi Kongresinden (E.S.V.S.) İzlenimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1),  128-132, 1975 [Fulltext PDF]
12. Şenel, H.
Türkiye'de Beslenme Sorunları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 1(1), 133-140, 1975 [Fulltext PDF]