1976 / CİLT 2 / SAYI 1

01. Ozan, K.
Veteriner Hekimlikte Kullanılan Organik Fosforlu İnsektisidlerle Meydana Gelen Gıda Bulaşmalarının ve Zehirlenmelerin Erken Tanımlama Yöntemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  1-20, 1976 [Fulltext PDF]
02. Yalçın, B. C., Aktaş, G.
Ile De France ve Akkaraman Koyunları İle Bunların Melezlerinin Verimle İlgili özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  21-40, 1976 [Fulltext PDF]
03. Özkoca, A.
Boğa Spermasının Plastik Çubuklarda BF-4-2 Freezer Aygıtı lie Dondurulması ve Elde Edi­len Sonuçlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  41-48, 1976 [Fulltext PDF]
04. Göksu, K., Ulutaş, M.
Hindilerin (Meleagris Gallopavo) ve Tavukların (Gallus Gallus) Bir Sert Kene Türü (Hyalomma excavatum Koch, 1844} lie Enfestasyonlari
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  49-55, 1976 [Fulltext PDF]
05. S. Töre, R., Ası, T.
Başıbüyük, M.: Koyun Serumlarında Total Lipid ve Kolesterol Konsantrasyonları ile Kunkel Fenol Ayıracının verdiği Bulanıklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  56-64, 1976 [Fulltext PDF]
06. Aytuğ, C. N.
Organik Fosforlu İnsektisİtlerle Deneysel Olarak Zehirlenen Fare, Rat Kobay ve Köpeklerde Atropin ve Gangliyon Bloke Eden İlaçlar Kom-binasyonlarının Profilaktik ve Küratif Etkileri Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1), 65-84, 1976 [Fulltext PDF]
07. Merdivenci, R., Zehavi, H.
Civcivlerde ve Güvercin Yavrularında Aspergilloz Olguları Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  85-99, 1976 [Fulltext PDF]
08. Yalçın, B. C.
İsrail'de Sığır Yetiştiriciliği
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1),  100-120, 1976 [Fulltext PDF]
09. İnal, T.
Kesim Hayvanlarının Etlerinin Üretilmesi, Muhafazası, Nakli ve Pazarlanmasında Hijyenin Önemi ve Arttırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1), 121-129, 1976 [Fulltext PDF]