1976 / CİLT 2 / SAYI 2

01. Keskintepe, H.
Erysipelothrix Insidiosa’nin Morfoloji, Kültürel özellikleri, Biyokimyasal Reaksiyonları ve Viruluansları üzerinde çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  1-5, 1976 [Fulltext PDF]
02. Artan, M. E.
Canlı Keklikte (Alectorls Graeca M.) Dış Bakıyla Cinsiyet Saptanmasına İlişkin Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  6-10, 1976 [Fulltext PDF]
03. İstanbuliuoglu, E.
Guanidine'in iki domuz Enterovirusu Üzerine Etkisine İlişkin Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  11-19, 1976 [Fulltext PDF]
04. Ası, T. Töre, R.
İnsan Serumlarında Total Lipid ve Kolesterol Konsantrasyonları ile Kunkel Fenol Bulanıklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  20-29, 1976 [Fulltext PDF]
05. Keskintepe, H.
İnsan ve Hayvanlarda Enteropatoienik Escherichia Coli Enfeksiyonları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  30-46, 1976 [Fulltext PDF]
06. Arda, M.
1977 Yılında Newcastle Üzerinde Çözüm Bekleyen Bazı Sorunlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2), 47-56, 1976 [Fulltext PDF]
07. Aydın, N.
İmmunostimulation ve İmmunostimulant'lar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  57-71, 1976 [Fulltext PDF]
08. İstanbulluoğlu, E.
T ve B Lenfositleri ve Bunların İmmun Yanıttaki Rolleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(2),  72-76, 1976 [Fulltext PDF]