1977 / CİLT 3 / SAYI 1 - 2

01. Yalçın, B.C., Ayabakan, Ş., Köseoğlu, H„ Slncer, N.
Dağlıç Koyunlarınm Verimlerinin Geliştirilmesinde Ram- bouiilet Irkından Yararlanılma Olanakları. I. Döl Verimi, Kuzu Yaşama Gücü ve Büyüme Hızı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  1-21, 1977 [Fulltext PDF]
02. Halıcı, G,, İstanbuliuoğlu, E., Ardn, M.
Alabalık Yetiştirme istasyonunda Görülen Bakteriyel Böbrek Hastalığı ve Sağıtımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  22-27, 1977 [Fulltext PDF]
03. Yalçın, B.C., Ayabakan, Ş.
Dağlıç Koyunlarının Verimlerinin Geliştirilmesinde Rambouiliet Irkından Yararlanılma Olanakları. II. Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Yapağı Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  28-45, 1977 [Fulltext PDF]
04. Merdivenci, A., Aleksanyan, V,, Girişken, G,, Perk, M.
Türkiye'de İnsanda ve Yabanıl Domuzda Trichinella Spiralis Enfeksiyonu Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  46-71, 1977 [Fulltext PDF]
05. Şenünver, A.
Bir Kedide Rastladığımız Total Prolapsus Uteri Vak'ası
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  72-74, 1977 [Fulltext PDF]
06. Özcan, H.
Dünya’da ve Türkiye'de Texel Irkının Yerli Koyunların Islahında Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  75-90, 1977 [Fulltext PDF]
07. Töre, İ.R.
D Vitaminlerinin Moleküîer Davranışları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 3(1-2),  91-111, 1977 [Fulltext PDF]