1978 / CİLT 4 / SAYI 1

01. Evrlm, M 
Dağlıç Koyun lrkının Verimlerinin SeIeksiyonla Geliştirilme Olanakları. 1. Genel Verin Düzeyi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  1-16, 1978 [Fulltext PDF]
02. Evrlm, M 
Dağlıç Koyun lrkının Verimlerinin SeIeksiyonla Geliştirilme Olanakları. Il. Bazı Çevre Faktörlerinin Verirler Üzerindeki Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  17-35, 1978 [Fulltext PDF]
03. Siems, H., Hlldebrandt, 0., Uğur, M., İnal, T., Sinell, H.-J
Avrupa Menşeli Dondurulmuş Kanatlılarda Salmonella’ların Mevcudiyeti Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  37-45, 1978 [Fulltext PDF]
04. Töre, İ. R., Şendil, Ç., Can, R., Ası, T.
Koyunların Deneysel Kronik Bakır Zehirlenmesinde Bazı Klinik, Hemototojik ve Biokimyasal Bulgular 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  47-69, 1978 [Fulltext PDF]
05. Yücel, R., Arıkan, N. 
İki Köpekte Rastladığırnız Boyundaki Eski, Sirküler Bir Kesik Yarasının Deri Plastiği ile Sağıtımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  71-77, 1978 [Fulltext PDF]
06. Göksu, K„ Tüzer, E., Bilâl, T. 
Bir Köpekte Haemobartonellosis 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  79-85, 1978 [Fulltext PDF]
07. Uğur, M.
Hayvan Beslemede Antibiyotiklerin Kullanıl­ masından Doğan Zaraflar Dikkate Alınarak Uygulanan Mikrobiyolojik inhibitor Maddelerin Saptama Metodiarı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  87-97, 1978 [Fulltext PDF]
08. Töre, İ.R.
Yapağının Kimyasal Nitelikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(1),  99-117, 1978 [Fulltext PDF]