1978 / CİLT 4 / SAYI 2

01. Şenel, H.S., Eşcan, Ç.
Resorcylic Acid Lactone’un Besi Performansına Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  1-7, 1978 [Fulltext PDF]
02. Ası, T. 
Normal ve Kene ile Enfeste Tosunlarda Kanda Hemoglobin ve Bilirubin Değerleri ile Transaminaz (GOT ve GPT) Aktiviteleri Yönünden Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  18-13, 1978 [Fulltext PDF]
03. Finci, A. 
Bir Poodle Yavrusunda Atresia Ani ve Recti ile Beraber Bulunan Recto-vagina! Fistül (Cloaca veya Anus Vaginalis) Oluşumu ve Sağıtımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  15-21, 1978 [Fulltext PDF]
04. Yücel, R.
Dört Aylık bir Buzağıda Supracondylaer Fe­ mur Kırığının Metalik Çivilerle Sağıtımı  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  23-30, 1978 [Fulltext PDF]
05. Yücel, R., Arıkan, N.  
Ehlileştirmek ve Tırmalamasını Ön­lemek Amacıyla İki Aylık bir Leopar Yavrusunda Canin Dişlerin Sökülmesi, Ön Ayaklarda Yapılan Tenotomie ve Tüm Tırnakların Onychectomie'si
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  31-37, 1978 [Fulltext PDF]
06. Töre, İ.R.
 Enzim Testleri ve Veteriner Kliniğinde Uygulanmaları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  39-62, 1978 [Fulltext PDF]
07. Göksu, K.
 Uluslararası Dördüncü Parazitoloji Kongresin­ den İzienimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4(2),  63-68, 1978 [Fulltext PDF]