1979 / CİLT 5 / SAYI 1

01. Yalçın,  B.C.,  Müftüoğlu, Ş., Yurtcu, B.
Orta  Anodolu Merinoslarında Önemli Verim Özellerinin Seleksiyonla  Geliştirilme imkanları, II. Verim  Özelliklerini Etkileyen Bozı Çevre Faktörleri        
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1),  1-18, 1979 [Fulltext PDF]
02. Yalçın,  B.C.,  Müftüoğlu, Ş., Yurtcu, B.
Orta  Anodolu Merinoslarında Önemli Verim Özellerinin Seleksiyonla  Geliştirilme imkanları, III. Verim  Özelliklerine Ait Fenotipik ve Genetik Parametreler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1),  19-40 1979 [Fulltext PDF]
03. Yücel, R.
Sığırlarda Urolithiasis’in Şirürjikal Sağıtımı Amacıyla Yapılan Deneysel Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1), 41-63, 1979 [Fulltext PDF]
04. Evrim, M.
Dağlıç Koyun Irkının Verimlerinin Seleksiyonla Geliştirilme Olanakları. III. Önemli Verim Özelliklerinin Fenotipik ve Genetik Parametreleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1),  65-80, 1979 [Fulltext PDF]
05. Mengi, A.
Çeşitli Stressor’larm Yangı Üzerindeki Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1),  81-91, 1979 [Fulltext PDF]
06. Töre, İ.R.
Koyunlarda Biokimyasal Polimorfizm. I. Eritrosit Potasyum Tipleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1), 93-111, 1979 [Fulltext PDF]
07. Töre, İ.R.
Koyunlarda Biokimyasal Polimorfizm. II. Hemoglobin Tipleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(1),  113-126, 1979 [Fulltext PDF]