1979 / CİLT 5 / SAYI 2

01. Emin Arıtürk, B. Cahit Yalçın
Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Genetik ve Çevresel Yönleri. I. Genel Verim Düzeyleri ve Bazı Ölçülebilir Çevre Faktörlerinin Verim Özellikleri Üzerindeki Etkileri       
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2),  1-17, 1979 [Fulltext PDF]
02. B. Cahit Yalçın, Emin Arıtürk
Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Genetik ve Çevresel Yönleri. II. Önemli Verim Özellikleri İçin Fenotipik ve Genetik Parametreler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2),  19-34 1979 [Fulltext PDF]
03. İ. Ruhi Töre
Dağlıç. İmroz, Kıvırcık ve Merinos Koyunlarında Kanda Potasyum, Sodyum ve Hemoglobin Konsantrasyonları ve Mikrohematokrit Değerleri Üzerinde İncelemeler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2), 35-52, 1979 [Fulltext PDF]
04. Ahmet Mengi
Vaccineurin veya FL-70'le Elde Edilen Kronik Stress’de Glikoliz Enzimleri ile Früktoz-1,6-Difosfataz Aktivitelerinin Karşılıklı Değişimi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2),  53-64, 1979 [Fulltext PDF]
05. Hasan Büyükönder
Bir Kurt Köpeği Yavrusunda Conjunctiva Dermoidi Ve Operatif Sağıtımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2),  65-70, 1979 [Fulltext PDF]
06. Hasan Büyükönder
Bir Haflinger Kısrağında Görülen Aktinobasilloz Ve Tedavisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2), 71-79, 1979 [Fulltext PDF]
07. Rauf Yücel
XXI. Dünya Veterinerler Kongresinden İzlenimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2),  81-86, 1979 [Fulltext PDF]
08. H. Sctebitz, Rauf Yücel
Taylarda İskeletin Gelişim Bozuklukları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 5(2),  87-90, 1979 [Fulltext PDF]