1980 / CİLT 6 / SAYI 1-2

01. H. ÖZCAN, B.C. YALÇIN, M. EVRİM, H. OĞUZ
İmroz Koyrın Irkımn Yarı-Entansif Koşullardaki Verim Performansı I. Büyüme, Yaşama Gücü ve Canlı Ağırlık
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2),  1-9, 1980 [Fulltext PDF]
02. B.C. YALÇIN, H. ÖZCAN, M. EVRİM, A. ALTINEL
İmroz Koyun Irkının Yarı-Entansif Koşullardaki Verim Performansı II. Döl Verimi, Süt Verimi ve Yapağı Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2),  11-22 1980 [Fulltext PDF]
03. A. MENGİ
Insülin ve Glukagon’un Glikoliz Enzimleri ile Fruktoz - 1,6 - Difosfataz Aktivitesine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2),  23-32, 1980 [Fulltext PDF]
04. J. - P. BRAUN, S. ŞENER, A.G. RICO, P. BENARD
Fenobarbitalin Kobay, Rat ve Farelerde Karaciğer ve Serum Gamma - Glutamyl Transferase Aktivitesi Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2),  33-40, 1980 [Fulltext PDF]
05. R. YÜCEL
Otuz beş Günlük Bir Oğlakta Yabancı Cisim Olayı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2),  41-45, 1980 [Fulltext PDF]
06. M.E. ARTAN
Akkaraman ve Dağlıç Koyun Derilerinin Histolojik Yapısı Üzerinde İncelemeler : I. Histolojik Yapı Özellikleri,
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2), 47-72, 1980 [Fulltext PDF]
07. M.E. ARTAN
Akkaraman ve Dağlıç Koyun Derilerinin Histolojik Yapısı Üzerinde İncelemeler : II. Derinin Histolojik Yapı Birimlerinin Nitel Olarak Karşılaştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2), 73-84, 1980 [Fulltext PDF]
08. T. YEŞtLDERE
Kısırlık Nedeni ile Zorunlu Kesime Yollanan Boğalar ile Mezbahada Kesilen Boğaların Testis ve Epididymislerinde Görülen Anatomo - Histopatolojik Lezyonlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2), 85-94, 1980 [Fulltext PDF]
09. A. MENGÎ
Gama - Glutamil Transpeptidaz (y - GT)
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2),  95-106, 1980 [Fulltext PDF]
10. A. FİNCÎ
Yarış Atlarında Proximal Sesamoid Kemik Kırıklani
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2), 107-114, 1980 [Fulltext PDF]
11. A. ÜNSAL
Hayvansal Ürünlerde însektisit Kalıntı Araştırmalarında Kullanılan Çeşitli Kromatografik Yöntemlerin Karşılaştırılmalı İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2), 115-120, 1980 [Fulltext PDF]
12. E. TÜZER
İstanbul İli ve Çevresinde Sığırlarda Görülen Babesia, Theileria ve Ana- plasma Türleri ve Bunlardan Oluşan Enfeksiyonların Yayılışı Üzerine Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 6(1-2), 121-126, 1980 [Fulltext PDF]