1982 / CİLT 8 / SAYI 2

01. B. CAHİT YALÇİN
Rambouillet X Dağlıç Melezlemesiyle Geliştirilmiş Et-Yapağı Yönlü Yeni Bir Koyun Tipi : Ramlıç
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  5-15, 1982 [Fulltext PDF]
02. İSMET DÖKMECİ
Droglarm Zaman Aşımı İçinde Toksik Aktivitelerindeki Değişikliklerin Bioistatistik Yöntemlerle Karşılaştırmalı Araştırması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  17-34, 1982 [Fulltext PDF]
03. RAUF YÜCEL
Köpeklerde Kalça Ekleminin Total Protezi Üzerinde Deneysel Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  35-54, 1982 [Fulltext PDF]
04. TÜRKER BERAH
Koyun Ovariumllarının Fizyolojik Aktivitelerinin Analizi ve Eu Aktivitenin Yıl İçerisindeki Dağılımı  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  55-67, 1982 [Fulltext PDF]
05. ŞENÜNVER, A., TÜRKASLAN, M. T., BERAH. T., YEŞİLDERE, T. 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 1977-1980 Yılları Arasında Getirilen Dişi Köpeklerde Rastlanılan Transimissible Venereal Tümör Olguları Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  69-76, 1982 [Fulltext PDF]
06. B. CAHİT YALÇIN
Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinde Genetik Islah Yolları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  77-95 1982 [Fulltext PDF]
07. MUSTAFA BOSTAN
İstanbul İli Tavukçuluk İşletmeciliğinin Ekonomik Yapısı ve Teme! Yönetim Sorunları: 1. Ekonomik Analiz Sonuçları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 8(2),  97-126 1982 [Fulltext PDF]