1983 / CİLT 9 / SAYI 1

01. Uveys Maskar
Tektırnakhların Mide Habronematos'u Üzerine
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 1-10, 1983 [Fulltext PDF]
02. Fethi Tamyürek
Pellet Yöntemiyle Boğa Spermasının Dondurulmasında, Değişik Hacimdeki Dozların ve Çözüm Sıvılarının Motiliteye Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 11-15, 1983 [Fulltext PDF]
03. Fethi Tamyürek
Boğa Spermasının Süt Tozu Sulandırıcısında Pellet Yöntemiyle Dondurulması ve Saklanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 16-20, 1983 [Fulltext PDF]
04. Ahmet Çolak
Tatlısu Kefalı, Leuciscus lepidus (Heckel, 1843)'un Boy-Yaş İlişkileri Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 21-29, 1983 [Fulltext PDF]
05. M. Ercan Artan, Suzan Dağhoğlu
Büyükbaş Kurban Derileri Üzerinde Bir Araştırma   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 31-38, 1983 [Fulltext PDF]
06. H. Servet Şenel, Fikri Korkut, Ali Taş, Nüket Acar
Mer'adaki Bir Yaşlı Danalara Verilen Ayçiçeği Küspesi ve Zeranol Implantasyonunun Canlı Ağırlık Kazancına Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 39-45, 1983 [Fulltext PDF]
07. Behiç Serpek
Koyun Kan Serumlarında Bakır ve Serüloplazmin Konsantrasyonları Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 47-64 1983 [Fulltext PDF]
08. Ali Taş
İpekböceği Krizalitinin Broiler Rasyonlarında Balık Unu ve Et-Kemik Unu Yerine Değişik Oranlarda Kullanılma imkânları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 65-77 1983 [Fulltext PDF]
09. M. Tayyip Tiirkarslan
İki Keçi Olgusunda Rastlanılan Güç Doğumlar ve Yavrulardaki Guatr ile İlişkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 78-81 1983 [Fulltext PDF]
10. Akm Finci
At Topallıklarında Naviküler Bursitis «Bursitis Podotrochlosis» in Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 82-92 1983 [Fulltext PDF]
11. M. Tayyip Tiirkarslan
Evcil Dişilerin İstenilmeyen Çiftleşmeleri Sonucu Meydana Gelebilecek Gebeliklerinin Önlenmesi (Kontrasepsiyon) ve bu Tür Çiftleşmeler Sonucu Ortaya Çıkan   Gebeliklerinin  Sonlandırılmasında   (Terapötik Abortus) Kullanılan Yöntemler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(1), 93-100 1983 [Fulltext PDF]