1983 / CİLT 9 / SAYI 2

01. Fethi Tamyürek
Pellet Yöntemi İle Boğa Spermasının Dondurulması, Dölleme Gücü, Motilite ve Fertilité Yönünden Paillette Yöntemi île Karşılaştırılması ve Elde Edilen Sonuçla
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 1-10, 1983 [Fulltext PDF]
02. M. Tayyip Türkaslan, Türker Berah, Adem Şenünver, Tahsin Yeşildere
1977-1981 Yılları Arasmda İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine Getirilen Dişi Köpeklerde Rastlanılan Meme Tümör Olguları Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 11-20, 1983 [Fulltext PDF]
03. Ahmet Mengi, Behiç Serpek, Tarık Bilal
Normal ve Hasta Köpeklerin Kan Serumlarında Glütamik Okzalasetik Transami- naz (GOT), Glütamik Pirüvik Transaminaz ve Gama Glutamil Transpeptidaz Aktiviteleri ile Serüloplazmin Konsantrasyonu Üzerinde Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 21-27, 1983 [Fulltext PDF]
04. Adnan Özkoca, Fethi Tamyürek
Boğa Spermasının Pellet Yöntemiyle Dondurulmasında; Farklı Equilibration ve Dondurma Sürelerinin Motiliteye Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 23-32, 1983 [Fulltext PDF]
05. Atilla İlgaz, Sertaç Tuzlacı
Ölümle Sonuçlanan Septicaemia Neonatorum'lu Buzağılardan Escherichia Coli Susunun izolasyon ve İdentifikasyon Çalışmaları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 33-37, 1983 [Fulltext PDF]
06. M. Ercan Artan
Ham ve İşlenmiş Koyun Derileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 38-46, 1983 [Fulltext PDF]
07. Mustafa San, Behiç Coşkun, Duran Bolat
Yüksek Düzeyde Konsantre Reyonlarla Beslenen Kuzularda Mermer Tozunun Tampon Olarak Kullanılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 47-60 1983 [Fulltext PDF]
08. Atillâ İlgaz
Newcastle'a Karşı Bağışıklıkta (HB1 - Virüsü ile) Deneysel Olarak Aflatoksin'in Etkisi Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 62-72 1983 [Fulltext PDF]
09. Erkut Tüzer, Bülent Nazlı
İstanbul'da Domuzlarda Sarcosporidiosis
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 73-84 1983 [Fulltext PDF]
10. Suphi Erdem Acar
Kliniğimize Getirilen Evcil Hayvanlardaki Radyolojik Uygulamalar Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 85-99 1983 [Fulltext PDF]
11. Erkut Tüzer
Köpekteki Cheyletiellosis Olayı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 107-116 1983 [Fulltext PDF]
12. Zihni Erençin
Türkiye'de Su Kanatlıları Yetiştiriciliğinin Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 117-127 1983 [Fulltext PDF]
13. Neyhan Ergene
Evcil Hayvanlarda Davramş Fizyolojisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.9(2), 128-140 1983 [Fulltext PDF]