1984 / CİLT 10 / SAYI 1

01. Adnan Özkoca, İ. Kâmuran İleri, Tuncay Sayın
Tavşanlarda Oviduct Yıkaması Yöntemiyle Emriyo Kazanımı ve Transplantasyon Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 1-16, 1984 [Fulltext PDF]
02. M. Ercan Artan, Suzan Dağlıoğlu
Tavuk, Keklik ve Bıldırcında Yumurta Yolunun Mikroskopik Yapısı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 17-28, 1984 [Fulltext PDF]
03. Fethi Tamyürek, İ. Kâmuran İleri, Tuncay Sayın, Tansu Plevneli
Paillette Yöntemiyle Dondurulmuş Boğa Spermasının Değişik Sıcaklık ve Sürede Çözülmesinin Motiliteye ve Akrozom Bozukluklarının Oluşmasma Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 29-39, 1984 [Fulltext PDF]
04. Muammer Uğur
Starter Kültür Kullanılarak Türk Sucuklarında Kalitenin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 41-52, 1984 [Fulltext PDF]
05. Numan Akol, Muammer Uğur
İstanbul Piyasasında Satılmakta olan Kaymaklı Dondurmaların Hijyenik Kalitesi Üzerine Araştırmalar   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 53-59, 1984 [Fulltext PDF]
06. Atilla İlgaz, Yeşim Angıner
Tavşanlarda Pasteurella Multocida'nm Neden Olduğu Ölümler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 61-65, 1984 [Fulltext PDF]
07. M. Tayyip Türkarslan
İstanbul Mezbahalarınad Kesilen Koyunlarda İnfertilite Olgularının Değerlendirilmesi ve Gebeliğin Kornulara Dağılışı Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 67-84, 1984 [Fulltext PDF]
08. Suzan Dağlıoğlu
Omurgasız Hayvanlarda Sinir Sisteminin Mikroskopik Yapısı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 85-95, 1984 [Fulltext PDF]
09. Rauf Yücel
Köpeklerde Kalça Eklemi Displazisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.10(1), 97-114, 1984 [Fulltext PDF]