1985 / CİLT 11 / SAYI 1

01. Hasan Büyükönder, Metin Kaya
Bir Hoştayn İneğinde Bursitis Prekarpalis ve Operatif Sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 1-10, 1985 [Fulltext PDF]
02. Suzan Dağlıoğlu
Tavukta Vena Cutanea ülnaris'in İşık Mikroskobik İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 11-14, 1985 [Fulltext PDF]
03. İ. Kâmuran İleri
Koyunlarda Bir Prostaglandin F2a Analoğu Olan Tiaprost (İLIREN) ile Östrus Sinkronizasyonu ve Sun'i Tohumlama Çalışmaları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 15-30, 1985 [Fulltext PDF]
04. Behiç Serpek, Hüseyin Tan
Normal Atların Kan Serumlarında Laktik Dchidroienaz (LDH) Glutamatik Okzalasetik Transaminaz (GOT). Gluıamik Pirüvik Transaminaz (GPT) ve Alkali Fosfataz (AP) Aktiviteleri üzerinde Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 31-40, 1985 [Fulltext PDF]
05. Ahmet Altinel
Esmer İrk Sığırjarın Büyüme ve Süt Verimi özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerine Araştırmalar      
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 41-68, 1985 [Fulltext PDF]
06. Akın Kinci ve Hasan Büyükönder
Yarış Atlarında Larengeal Hemiplegi (KORNAJ)
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 69-76, 1985 [Fulltext PDF]
07. Adem Şenunver ve Tayyip Tiirkaslan
Sığırlarda Rastlanan Vaginal Tumor Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 77-81, 1985 [Fulltext PDF]
08. Hasan Büyükönder
Kemik ve Elektrik
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(1), 83-95, 1985 [Fulltext PDF]