1985 / CİLT 11 / SAYI 2

01. Kemal Ozan. Süleyman Şener. Ayhan Ünsal. Nuran Uzunören
Ruminantlarüa Sorgum Halepense (L.) Pers. ile Zehirlenme
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 1-7 1985 [Fulltext PDF]
02. Bülent Nazlı
Türkiye'deki Yabani Domuzlarda Trichinella Spiralıs'in Mevcudiyeti
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 9-22, 1985 [Fulltext PDF]
03. Numan Akol, Bülent Nazlı. Muammer Uğur
İstanbul'da Tüketim İçin Piyasaya Sunulan Bazı El Ürünlerinde Kimyasal Analizler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 23-28, 1985 [Fulltext PDF]
04. Ülker Çotelioglu
Tavuklarda Vücut Sıvı Miktarları Üzerinde Deneysel Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 29-42, 1985 [Fulltext PDF]
05. Hasan Başpınar
Türkiye'deki Başlıca Koyun Irklarının Yarı-Entansif Koşullardaki Döl, Süt ve Yapağı Verim Performansları Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 43-66, 1985 [Fulltext PDF]
06. Rauf Yücel, Nuri Ankan. Metin Kaya
Bir inekte Parçalı Metakarpus Kırığının Plaka Osteonsentezi ile Sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 67-74, 1985 [Fulltext PDF]
07. Akın Finci. Tahsin Yesildere, S. Erdem Acar
Bir Köpekte Pulmonary Osteoarthropathy: Türkiye'deki ilk Olgu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 75-85, 1985 [Fulltext PDF]
08. B. Cahit Yalçın
Türkiye'de Koyun Yetiştiriciliği ve Problemleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.11(2), 87-97, 1985 [Fulltext PDF]