1986 / CİLT 12 / SAYI 1

01. Ülker Çötelioğlu, Fikret Özenli
Tavuklarda Mavi İbik Hastalığında Lökosit Yüzdelerindeki Değişimlerin Teşhisteki Önemi Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 1-8, 1986 [Fulltext PDF]
02. Hilmi Türker, Mehmet Evrim
Besiye Alman Tosunlarda Lasalocid'in Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 9-16, 1986 [Fulltext PDF]
03. İ. Kâmuran İleri
Süperovulasyon ve Uterus Yıkaması Uygulanan On İneğin Daha Sonraki Dönemde Dölverimi Sorunları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 17-22, 1986 [Fulltext PDF]
04. İ. Kâmuran İleri, Tuncay Sayın
Sığırlarda Embrio Transfer Çalışmaları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 23-35, 1986 [Fulltext PDF]
05. M. Ercan Artan, Hüsniye Sunaçoğlu
Koyun Derilerinde Kollagen İpliklerinin   Kalınlığı ve Sıklığı   Arasındaki İlişkiler          
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 37-42, 1986 [Fulltext PDF]
06. M. Ercan Artan, Hüsniye Sunaçoğlu
Koyun Derilerinin Kimyasal Bileşimi ve Yaş, Irk, Cinsiyete Bağlı Değişimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 43-53, 1986 [Fulltext PDF]
07. Ahmet Mengi, Tanju Ası, Arıkan Gürel, Yücel Ası
Kafesde Beslenen Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromu Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 55-62, 1986 [Fulltext PDF]
08. Rauf Yücel, S. Erdem Acar, Tahsin Yeşüdere
Kedi ve Köpeklerde Abdomen Bölgesinde Görülen Tümörlerin Toplu Bir Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 63-74, 1986 [Fulltext PDF]
09. Tank Bilâl
Köpeklerin Ekzema Sağıtımmda Autohaemo:herapie'nin Diğer Sağıtımlara Katkısı ve Kan Bulguları Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 75-88, 1986 [Fulltext PDF]
10. Tarık Bilâl
Köpeklerin Cushing Sendromu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(1), 89-94, 1986 [Fulltext PDF]