1986 / CİLT 12 / SAYI 2

01. Bülent Nazlı, Muammer Uğur, Numan Akol
İstanbul Piyasasında Tüketime Sunulan Sucuk, Salam ve Sosislerin Mikrobiyolojik Kaliteleri Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 1-10, 1986 [Fulltext PDF]
02. Süleyman Şener, Ayhan Unsal, Kemal Ozan, Asım Macit, Nuray Uzunören, Abbas Bakan
İstanbul'da Yaşayan İnsanların Yağ Dokusunda Organik Klorlu İnsektisid Kalıntıları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 11-18, 1986 [Fulltext PDF]
03. Ahmet Mengi
Tiroksin ve Thioüre'nin Tavuk Embriyolarının Gözlerindeki Glutamin Sentetaz Aktivitesine Etkisi Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 19-25, 1986 [Fulltext PDF]
04. Nuri Ankan
Atlarda İnhalasyonla Genel Anestezi ve Halotan'ın Kullanılışı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 26-36, 1986 [Fulltext PDF]
05. Ufuk Çalışkan, Abdülkadir Uysal
Bir Köpekte Ependymoma Olayı           
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 37-39, 1986 [Fulltext PDF]
06. Aysel Özpmar, Haydar Özpınar, Tanju Ası
Yumurta Tavuklarında Karma Yemdeki Farklı Kalsiyum Oranlarının Yumurta Verimi, Yumurta Ağırlığı ve Yem Tüketimi Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 40-50, 1986 [Fulltext PDF]
07. H. Servet Şenel, Ali Taş, Fikri Korkut, Nevin Keçeli
Protein Saplementasyonu ve Zeranol İmplantasyonunun Meradaki Bir Yaşlı Erkek Danaların Canlı Ağırlık Kazancına Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 51-57, 1986 [Fulltext PDF]
08. Handan Türkmen
Mandalarda (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) Hydatidosis 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 58-69, 1986 [Fulltext PDF]
09. Haydar Özpınar, Hayri Turgut, H. Servet Şenel
Adapazarı İli Besiciliğinin Genel Karakterleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 70-76, 1986 [Fulltext PDF]
10. Abbas Bakan
Yem Fabrikaları, Bayileri ve Tavukçuluk İşletmelerinden Alınan Kanatlı Karma Yemleri Örneklerinde Mycotoxin (Aflatoksin) Kalıntılarının Kromatografık Yöntemlerle Saptanması ve Analiz Sonuçlarının Yedirme Denemeleriyle Doğrulanması Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.12(2), 77-91, 1986 [Fulltext PDF]