1987 / CİLT 13 / SAYI 1

01. İstanbul Üniversitesinin Avcılar Kampüsünde Bulunan Veteriner Fakültesine Ait
Yeni Binaların Açılış Töreni
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(1), 1-4, 1987 [Fulltext PDF]
02. Hüseyin Tan, Oktay Deprem
İki Köpekte Systemic Lupus Erythematosus Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(1), 5-11, 1987 [Fulltext PDF]
03. Erkut Tüzer, Semra Demir
Bursa Yöresinde Koyunlarda Sarkosporidiozis
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(1), 12-20, 1987 [Fulltext PDF]
04. Erkut Tüzer, Semra Demir, Ömür Aydın
Bursa Yöresi Sığırlarında Sarkosporidiozis
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(1), 21-30, 1987 [Fulltext PDF]
05. Oktay Deprem
Köpeklerde Ncfritislerin Tanı, Ayırıcı Tanı ve Sağaltım Olanakları Üzerinde Çalışmalar        
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(1), 31-50, 1987 [Fulltext PDF]
06. Aysan Tantaş, Seyyal Ak, Hüseyin Yılmaz
Papağanlarda Karşılaşılan Bir Salmonella Typhimurium Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(1), 51-54, 1987 [Fulltext PDF]