1987 / CİLT 13 / SAYI 2

01. Mehmet Kocabatmaz, M. Y. Aksoylar, Z. Durgun, M. Eksen
Farklı Rasyonların Ankara Keçikerinin Rumen pH'sı ve Uçucu Yağ Asitleri Üzerindeki Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(2), 1-16, 1987
 [Fulltext PDF]
02. Ahmet Mengi
Tiroksin ve Thioüre'ninTavuk Embriyolarının Karaciğerlerindeki Glutamin Sentetaz Aktivitesine Etkisis Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(2), 17-36, 1987 [Fulltext PDF]
03. Suphi Erdem Acar
Radyasyonun Etkisi ve Veteriner Radyolojide Radyasyondan Korunma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(2), 27-38, 1987 [Fulltext PDF]
04. Nuri Arıkan, Rauf Yücel, Suphi Erdem Acar
Köpeklerde Patlla Çıkığı Olguları ve Sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(2), 39-50, 1987 [Fulltext PDF]
05. Nuri Arıkan, Rauf Yücel, Suphi Erdem Acar
Köpeklerde Çarazbağ Kopuğu Olguları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(2), 51-62, 1987 [Fulltext PDF]
06. Aysan Tantaş, Seyyal Ak, Hüseyin Yılmaz
Kanatlı Yemlerinde Küfler ve Mikotoksinler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.13(2), 63-74, 1987 [Fulltext PDF]