1988 / CİLT 14 / SAYI 1

01. Nuri Arıkan, S. Erdem Acar
İki Atta Salya Taşı Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 1-6, 1988 [Fulltext PDF]
02. Erkut Tüzer, Kamil Göksu, Halil Ayanoğlu, Hayrettin Akkaya
İstanbul'da Develerde Sarkopik Uyuz Olayaları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 7-16, 1988 [Fulltext PDF]
03. Ahmet Altınel
Türkiye'de Yetiştirilen Broiler Hibritlerin Yaşama Gücü ve Büyüme Performanssları Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 17-32, 1988 [Fulltext PDF]
04. Mehmet Evrim, Ahmet Altınel
Danimarka Kaynaklı Siyah-Alaca Sığırların Marmara Bölgesi Özel İşletme Koşullarında İlk Laktasyon Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 33-40, 1988 [Fulltext PDF]
05. Tahsin Yeşildere, Mehmet Alibaşoğlu, Hüseyin Tan
Bir Köpekte Gözlenen Lymphosarcomatosis Olayı         
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 41-50, 1988 [Fulltext PDF]
06. Mehmet Alibaşoğlu, Tahsin Yeşildere, Nesrin Çelen
Bir Lama'da (L. Pacos) Görülen tüberculosis Olayı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 51-58, 1988 [Fulltext PDF]
07. Suzan Dağlıoğlu
Sığırda Meme Bezi Kanallarının Mikroskopik Yapsıs Üzerinde İncelemeler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 59-72, 1988 [Fulltext PDF]
08. Suzan Dağlıoğlu, Samiye Bayramlar
Kıbrıs'ta Yetiştirilen Ivesi ve Sakız Koyunlarının Derileri Üzerinde Karşılatırmalı Histolojik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 73-90, 1988 [Fulltext PDF]
09. Neyhan Ergene, Ülker Çötelioğlu, Yücel Asi, Arıkan Gürel, Selma İyison
Tavuklarda Newcastle Hastalığında Kan Parametrelerinin Değişimi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 91-106, 1988 [Fulltext PDF]
10. Selçuk Engin, Gerhart Terplan
T2-Toxin'inin Tespitinde Kullsnılan Enzim Immunolojik Metodun Geliştirilmesi ve Uygulanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.14(1), 107-122, 1988 [Fulltext PDF]