1989 / CİLT 15 / SAYI 1

01. T.Ası, Y.Ası, M.Sina, S.K.Tekeli
İstanbul Bölgesinde Tavuklarda Aşı Bağışıklığı ile Serum Proteinleri Arasındaki ilişkiler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 1-6, 1989 [Fulltext PDF]
02. T. Ası, Y. Ası, M. Sina, G. Türkmen
Normal ve Infeksiyöz Bronşitisli Tavuklarda Ürik Asit Tayini
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 7-12, 1989 [Fulltext PDF]
03. Haydar Özpınar, Marcel Wanner
İneklerde Laktasyon Başlangıcında Rasyona Have Edilen Kristalize Edilmiş Yağın Sütün Yapısına ve Döl Verimine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 13-22, 1989 [Fulltext PDF]
04. Hıdır Demir
Dağlıç ve Ramlıç Koyunlarının Önemli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştınlmalan I. Büyüme, Yaşama Gücü ve Canlı Ağırlık
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 23-38, 1989 [Fulltext PDF]
05. Hıdır Demir
Dağlıç ve Ramlıç Koyunlarının Önemli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştınimalan II. Döl Verimi, Süt Verimi ve Yapağı Özellikleri          
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 39-52, 1989 [Fulltext PDF]
06. Hıdır Demir
Dağlıç ve Ramlıç Koyunlarının Önemli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılmaları ILL Besi ve Karkas özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 53-64, 1989 [Fulltext PDF]
07. Müjdat Alp, Hilmi Türker
Yaygın Olarak Kullanılan Kanatlı Yemlerinde Metabolize Olabilir Enerjinin Hızlı Biyolojik Yöntemle Saptanması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 65-80, 1989 [Fulltext PDF]
08. Ahmet Mengi
Organizma Direncinin Stres ve Beslenmeyle Değişimi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(1), 81-92, 1989 [Fulltext PDF]