1989 / CİLT 15 / SAYI 2

01. B. Serpele, N.Başpınar,S.Soysal
Konya İli ve Çevresinde Yetiştirilen Koyunlarda Hipokuprozis Tanısı ve Tedavisi Amacıyla Serum Seruloplazmin Konsantrasyonlarının Saplanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 1-7, 1989 [Fulltext PDF]
02. H.Özpınar.A. Özpinar
İneklerde Serum Kolesterol Düzeyi ve Lipoprotein Fraksiyonları Dağılımının İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 9-19, 1989 [Fulltext PDF]
03. A.Uysal, H.Mahzunlar
Sağlıklı Köpeklerde İvermektinin Karaciğer ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 21-27, 1989 [Fulltext PDF]
04. M.Sarı, F. Odabaşıoğlu, D.Polat, O.Tekin
Monenzin'in Morkaraman Kuzularda Besi Performansına Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 29-39, 1989 [Fulltext PDF]
05. A.Uysal
Neoascaris Vitulorum ile Enfekte Buzağılarda İvermektin ile Tedavi Çalışmaları ve İvermektinin Karaciğer, Bazı Kan Parametreleri ve Serum Protein- leri Üzerine Etkisi     
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 41-50, 1989 [Fulltext PDF]
06. A.Özpınar
Yumurta Tavuklarında Plazma Progesteron. Özüradiol - 17 ß , Kortizol, Kalsiyum, Anorganik Fosfor, Alkalen Fosfataz, Total Protein ve Kolesterol Konsantrasyon- ları ile Yumurta Verimi ve Kabuk Kalitesinin İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 51-61, 1989 [Fulltext PDF]
07. A.Özpınar
Yumurta Tavuklarında Yumurtlama Siklusu Boyunca Plazma Progcsteron, Östradiol - 17 ß, Kortizol, Kalsiyum ve anorganik Fosfor Konsantrasyonlarındaki Değişiklikler  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 63-70, 1989 [Fulltext PDF]
08. S.Uğurlu
Histolojik Yöntemlerle Sucuklardaki Hayvansal Kaynaklı Katkı Maddelerinin (Doku ve Organ Parçalan) Tesbiti ve Histolojik Değerlendirmelerin Etki Alanı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 71-90, 1989 [Fulltext PDF]
09. A.Uysal
Evcil Hayvanlarda Urolithiasis  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 91-97, 1989 [Fulltext PDF]
10. İ. Alperden, B. Nazlı
Gıda Teknolojisinde Starter Kültürlerin Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.15(2), 98-108, 1989 [Fulltext PDF]