1990 / CİLT 16 / SAYI 1 - 2

01. Bülent Nazlı, Muammer Uğur, Kâmil Bostan
İhraç Ürünü Dondurulmuş Karideslerin Mikrobiyolojik Kaliteleri Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 1-12, 1990 [Fulltext PDF]
02. Oktay Deprem
Üremik Sendrom 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 13-20, 1990 [Fulltext PDF]
03. Adem Şenünver, Nuriye Horoz
İneklerde Enfeksiyöz Etkenlerin Neden Olduğu infertilite Üzerine Yapılan Çalışmalar  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 21-26, 1990 [Fulltext PDF]
04. Tarık Bilal, Ahdülkadir Uysal
Sağlıklı Sivas Kangal Köpeklerinde Bazı Kan Parametreleri Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 24-37, 1990 [Fulltext PDF]
05. Adem Şenünver, M. Ragıp Kılıçarslan
1985-1988 Yılları Arasında Kliniğimize Gelen Prolapsus Vaginalı Köpekler Üzerinde Yapılan Çalışmalar       
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 35-40, 1990 [Fulltext PDF]
06. Adem Şenünver, Huriye Horoz, M. Ragıp Kılıçarslan
1985-1988 Yıllan Arasında Fakültemiz Doğum Kliniğine Getirilen Köpek ve Kedilerdeki Pyometra Olguları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 41-46, 1990 [Fulltext PDF]
07. Tarık Bilal, Abdülkadir Uysal
Sığır Trichophytie'sinin Tedavisinde Thiabendazoln Lokal Kullanımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 47-60, 1990 [Fulltext PDF]
08. Aysan Taniaş, Seyyal Ak, Hüseyin Yılmaz
Bir Tavukçuluk Yetiştirmesinde Görülen Kanatlı Tüberkülozis Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 61-66 1990 [Fulltext PDF]
09. Vehbi Atunçul
Köpeklerde Tromhosit Sayısı ve Pıhlaşma Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 67-76, 1990 [Fulltext PDF]
10. Abdülkadir Uysal, Tarık Bilal, Erman Or
Sağlıklı, Süt Hummalı ve Downer Cow Sendrom'u Gösteren İneklerin Bazı Kan Serum Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 77-90, 1990 [Fulltext PDF]
11. Huriye Horoz, Adem Şenünver
Radioimmunoassay Progesteron Ölçümleri ile Kısraklarda Erken Gebelik Teşhisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 91-100, 1990 [Fulltext PDF]
12. Hasan Büyükönder, Rauf Yücel, Nuri Arıkan, 5. Erdem Acar, Metin
Kedi ve Köpeklerde Tibia ve Fibula Kırıklarının Toplu Bir Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 101-124, 1990 [Fulltext PDF]
13. K. Oya Kahvecioğlu, Tayyip Çalışlar
Yerli Koyun ve Keçilerde Sol Fossa Paralumbalis'in Makro-Anatomik Farklılıkları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 125-140, 1990 [Fulltext PDF]
14. Mehmet Ragıp Kılıçarslan, Adem Şenünver
Ankara Keçilerinde Embriyo Nakli Ü/.crinde Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 141-152, 1990 [Fulltext PDF]
15. Adem Şenünver
İstanbul Anadolu Yakası Süt İneklerinde Fertilité Kontrol Programı Uygulaması Üzerine Araşurmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 143-168, 1990 [Fulltext PDF]
16. Tarık Bilal
Enteritis'li Danalarda Etioloji, Fizyopatolojik Değişiklikler, Sağaltım ve Semptomaıık, Dietetik Önlemler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 169-180, 1990 [Fulltext PDF]
17. Aysan Tamaş, Seyyal Ak, Yakut Özııür
Papağanlarda Candidıasis'ıe Etiolojik ve Terapotik Bulgular ve Kriterler Üzerine Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 181-184, 1990 [Fulltext PDF]
18. Adem Şenünver, Hayri Ekici
Bir Koyunda Süpertetasyon ve Congenital Defect'ler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 185-190, 1990 [Fulltext PDF]
19. Bülent Nazlı
İstanbul'da Tüketime Sunulan Kıymalara Uygulanan Bir Dondurma-Çözündürme İşleminin Koliform Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.16(1-2) 191-204, 1990 [Fulltext PDF]