1991 / CİLT 17 / SAYI 2

01. Mehmet Evrim, Hıdır Demir, Hasan Başpınar
Kıvırcık Koyun Irkının Yan-Entansif Koşullardaki Verim Performansı I. Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 1-12, 1991 [Fulltext PDF]
02. Hıdır Demir, Hasan Başpınar
Kıvırcık Koyun Irkınm Yarı-Entansif Koşullardaki Verim Performansı II. Kuzularda Döl Verimi, Süt Verimi, Canlı Ağırlık ve Yapağı Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 13-24, 1991 [Fulltext PDF]
03. Neşe Kocabağlı, H. Servet Şenel
Kıl Keçilerinde Zeranolün Besi Performansına Etkisi ve Yenebilecek Dokulardaki Rezidü Miktarlannın Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 25-38, 1991 [Fulltext PDF]
04. Serhat Pabucçuoğlu, İ. Kamuran İleri
Tavşan Embriyolarının İn Vitro Kültüründe Sığır Serumunun Kullanılabilirliği
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 39-45, 1991 [Fulltext PDF]
05. Oya Keleş
Kanatlılarda Karbamat Grubu İnsetisitlerin Kolinesteraz Aktivitesi Üzerine Etkisi ve Deneysel Zehirlenme Olaylannda Oksimlerin Terapötik Değeri Üzerine Araştırmalar         
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 47-59, 1991 [Fulltext PDF]
06. Seyyal Ak, Atilla Ilgaz
İstanbul ve Yöresindeki Newcastle Aşılanyla Aşılanmış Tavukların Bağışıklık Düzeyleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 61+75, 1991 [Fulltext PDF]
07. Kemal Ozan, Süleyman Şener, Oya Keleş, Murat Yıldırım
Karbarilin Yumurta Tavuklanna Uzun Süre Verilmesinin Bazı Kan Parametreleri ve Yumurtanın Fiziksel Karakterleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 77-87, 1991 [Fulltext PDF]
08. M.E. Ertan, S. Dağlıoğlu, N. Uzunören, A. Berkün, U. Fırat
Büyükbaş Ayakkabı Yüzlük Derisi İşlentisinde Kullanılan Su Miktan ve Mamül Deri Kalitesinin Tesbiti Üzerinde Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 89-95, 1991 [Fulltext PDF]
09. Kamil Bostan, Muammer Uğur
Tulum Peynirlerinde Starter Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 97-110, 1991 [Fulltext PDF]
10. Kamil Bostan, Muammer Uğur, Gürhan Ççioğlu
Tulum Peynirlennde Laktik Asit Bakterileri ve Küf Florası
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.17(2), 111-118, 1991 [Fulltext PDF]