1993 / CİLT 19 / SAYI 1

01. Ali Bilgiç, Ülker Çötelioğlu
Erkek Japon Bıldırcınlarda Akrilamid Toksisitesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 1-4, 1993 [Fulltext PDF]
02. Hasan Büyükönder, Serhat Özsoy. Bahtiyar Bakır
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği'ne 1980-1990 Yılları Arasında Getirilen Kedi ve Köpeklerde Saptadığımız Göz Lezyonlarının Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 5-14, 1993 [Fulltext PDF]
03. Suzan Dağlıoğlu, Oktay Arda, M. Ercan Artan
Sığır Meme Bezinin Laktasyon ve İnvolusyon Dönemlerindeki Ultrasütriiktürü  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 15-25, 1993 [Fulltext PDF]
04. Abdiilkadir Uysal, Erman Or
Sağlıklı ve Psöydotüberkülozlu Kuzuların Bazı Serum Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 27-31, 1993 [Fulltext PDF]
05. K. Levent Bulum, Ahmet Mengi
Alabalıklarda (Salmo Gairdneri R.) Serum Glutamik Okzalasetik Transaminaz (GOT) ve Glutamik Piruvi Transaminaz (GPT) Enzim Düzeyleri Üzerine Çalışmalar         
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 33-38, 1993 [Fulltext PDF]
06. Nuri Arıkan, S. Erdem Acar
Erkek Kedilerde Üretra Tıkanması ve Perineal Üretrostomi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 39-47, 1993 [Fulltext PDF]
07. S.K. Tekeli, A. Mengi, II. Çepoğlu, I. Türkalp
Sığırlarda Serum ve Karaciğer Dokusundaki Magnezyum Düzeyleri Üzerindeki Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 49-54, 1993 [Fulltext PDF]
08. Tuncay Sayın, İ. Kâmuran İleri, Adnan Özkoca
Aygır Spermasının Pellet Yöntemi ile Dondurulması ve Saklanması Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 55-65, 1993 [Fulltext PDF]
09. sniye Oğuz, M. Ercan Artan
137Cs'nin Kobaylarda Birikimi, Dağılımı ve Atılmasının Radyobiyolojik ve Histolojik Metodlarla Tespit Edilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 67-82, 1993 [Fulltext PDF]
10. Halil Güneş, Mehmet Evrim
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Orijinli Ankara Keçisi Hatları Arasındaki Birleştirmelerden Elde Edilen Çeşitli Genotip Gruplarının Önemli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 83-99, 1993 [Fulltext PDF]
11. Halil Güneş, Mehmet Evrim
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Orijinli Ankara Keçisi Hatları Arasındaki Birleştirmelerden Elde Edilen Çeşitli Genotip Gruplarının Önemli Verim özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 101-119, 1993 [Fulltext PDF]
12. Suzan Dağlıoğlu, Oktay Arda, M. Ercan Artan
Sığırda Meme Bezi Kanallarının Laktasyon ve İnvolusyon Dönemlerindeki Ultrastrüktürü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(1), 121-131, 1993 [Fulltext PDF]