1993 / CİLT 19 / SAYI 2

01. K. Mete PERK, Ahmet MENGİ
Sığırlarda Karaciğer Hücreleri ile Serumda Glutamik Okzalasetik Transaminaz (GOT) ve Glutamik Piruvik Transaminaz (GPT) Enzimlerinin Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 133-138, 1993 [Fulltext PDF]
02. Ahmet ALTIN EL, Burhan HACIİSLAMOĞLU
Koyun Yetiştiriciliğinde Hormon Uygulaması YoluylaÜremenin Planlanması ve Kuzu Üretiminin Arttırılması Olanakları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 139-144, 1993 [Fulltext PDF]
03. Müjdat ALP, Recep KAHRAMAN, Neşe KOCABAĞLI, Mustafa ER EH, IL Servet ŞENEL
Lactiferm-L5 ve Bazı Antibiyotiklerin Broyler Performansı, Abdominal Yağ ve İnce Bağırsak Ağırlığı ile Kan Kolesterolüne Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 145-157, 1993 [Fulltext PDF]
04. Müjdat ALP, Neşe KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Mustafa EREN, H. Servet ŞENEL
Antibiyotiklerin Broylerlerin Performansı, Doku İzi Element Konsantrasyonu ve İnce Bağırsak Ağırlığına Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 159-169, 1993 [Fulltext PDF]
05. Aysan TANTAŞ, Yakut OZGUR
Broilerlerde Karşılaşılan Bir Aspergillus Fumigatus Enfeksiyonu-Brooder Pneumonia         
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 171-174, 1993 [Fulltext PDF]
06. Tamer DODURKA, Hüseyin TAN, Erman OR
Veteriner Hekimlikte Toxoplasmosis ve Getirdiği Sorunlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 175-181, 1993 [Fulltext PDF]
07. Aydın G ÜREL, Tahsin YEŞİLDERE
Civcivlerde Deneysel Oluşturulan Marek Hastalığında Bursa Fabrisius Lezyonları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 183-195, 1993 [Fulltext PDF]
08. Aydın GÜREL, Tahsin YEŞİLDERE
Civcivlerde Deneysel Oluşturulan Gumboro (I.B.D.) Hastalığında Bursa Fabricius Lezyonları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 197-211, 1993 [Fulltext PDF]
09. Aydın GÜREL, Tahsin YEŞİLDERE
Civcivlerde Deneysel Oluşturulan Gumbaro ve Marek Hastalıklarında Bursa Fabrisius'ta Oluşan Lezyonların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 213-229, 1993 [Fulltext PDF]
10. H. Nesrin BİLGİÇ, Tahsin YEŞİLDERE
Akrilamidin Oluşturduğu Dying Back Tipi Nöropatilerde Patolojik Bulgular
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 213-229, 1993 [Fulltext PDF]
11. Cumhur SÖNMEZ, A. EROĞLU 
Kısraklarda Post Partum Aşım Kızgınlığının Gebelik Oranı Üzerine Etkisiyle İlgili Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 239-243, 1993 [Fulltext PDF]
12. Fatma UYANİK, Ahmet MENGİ
Zorlamalı Tüy Değiştirmenin Yumurta Tavuklarında Serum Gama-GT, GOT, GPT, Albümin ve Globulin Düzeylerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.19(2), 245-256, 1993 [Fulltext PDF]