1994 / CİLT 20 / SAYI 2 - 3

01. M. Ragıp Kılıçarslan, Huriye Horoz, Hayrı Ekici, S. Cengiz Konuk, Çağatay Tek
Bir Düvede Rastlanan Persistent Hymen Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 1-4, 1994 [Fulltext PDF]
02. Erman Or. Tamer Dodurka. Cengiz Yılgın. Hüseyin Tan
Biyoyararlanım ve Veteriner Hekimlik Açısından Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 5-11, 1994 [Fulltext PDF]
03. A. Akdoğan Kaymaz, H. Tan
Bir Veteriner Hekimde Lökositoklastik Vaskulit ve Reaktif Hepatit Tablosu ile Seyreden Riketsiyal İnfeksiyon   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3),13-15, 1994 [Fulltext PDF]
04. Atilla İlgaz
Evcil Hayvanlarda Dermatomikozis
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 17-24, 1994 [Fulltext PDF]
05. Atilla İlgaz, Mehmet Çabalar, Bilal Yalçın
Van İlinde Alabalıklarda Rastlanan E. Coli'ye Bağlı Ölümler           
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 25-29, 1994 [Fulltext PDF]
06. Atilla İlgaz
Dünyada ve Türkiye'de Kuduz
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 31-37, 1994 [Fulltext PDF]
07. Atilla İlgaz
Türkiyede Veteriner Hekimlikte Koruyucu Olarak Kullanılan ve Üretilmekte Olan Aşılara Genel Bakış
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 40-47, 1994 [Fulltext PDF]
08. Serhat Özsoy, Rauf Yücel, E. Cem Perk
Kedi ve Köpeklerde Bilateral Ekstremite Kırıklarının Klinik Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 49-70, 1994 [Fulltext PDF]
09. Rıfat Mutuş, Vedat Onar
Rudimenter Caput Femoris Bulunan Bir Köpeğin Sol Arka Bacağındaki Morfolojik Değişiklikler  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 71-78, 1994 [Fulltext PDF]
10. Nuri Turan, Hüseyin Yılmaz, Atilla Ilgaz
İstanbul Cendere Semtinde Bir Anthrax Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 79-84, 1994 [Fulltext PDF]
11. Hüsniyc Doğruman, Sıızan Dağlıoğlu
Gebeliğin İleri Dönemindeki Rat Plasentası Üzerinde Histolojik ve Histokimyasal İncelemeler   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 85-95, 1994 [Fulltext PDF]
12. Kadir Aslan, İsmet Taka
Kedi Akciğeri ve Bronş Ağacı Üzerinde Makro-Anatomik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 97-103, 1994 [Fulltext PDF]
13. Hüsniye Doğruman. M. Ercan Artan
Ratların İncebağırsak Mukozasındaki Enterokromafin Hücreler Üzerinde Işık Mikroskobik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 105-109, 1994 [Fulltext PDF]
14. N. Ankan, E.C. Pcrk, E.G. Giilanher
Domuzlarda Ketalar-Nembutal Kombinasyonuyla Genel Anestezi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 111-117, 1994 [Fulltext PDF]
15. Ömer Bozdoğan, İsa Özaydın
Kuzularda Ksilazın-Ketamin Kombinasyonumun Epinefrin İle Oluşturulan Aritmiler Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 119-124, 1994 [Fulltext PDF]
16. Hayri Ekici, Tarık Bilal, Adem Şenünver
Kedi ve Köpeklerde Abdominal Organların Muayenesi ve Klinik Teşhisinde Ultrasonografi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 125-136, 1994 [Fulltext PDF]
17. Hayri Ekici, Tarık Bilal
Kedi ve Köpeklerde Abdominal Ultrasonografinin Genel Prensipleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 137-141, 1994 [Fulltext PDF]
18. İsmail Kırsan, Adem Şenünver, Yakut Özgür, Huriye Horoz, Atilla İlgaz
Antibiyogram Testi ve Enfeksiyon Etkenlerinin İzolasyonu İle Birlikte Klinik Muayeneye Göre Enrofloxacin İle Sütçü İneklerin Akut Mastitislerinin Tedavisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 143-150, 1994 [Fulltext PDF]
19. Tanay Bilal, Haydar Özpınar
Bazı Yem Maddelerinde Nitrat ve Nitrit Miktarlarının Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 151-157, 1994 [Fulltext PDF]
20. Tanay Bilal, Haydar Özpınar
Besi Sığırı Rasyonundaki Nitrat Miktarının Besi Performansına Etkisinin İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 159-166, 1994 [Fulltext PDF]
21. Gülhan Türkmen
İnfeksiyöz Bursal Hastalıklı Tavuklarda Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 167-172, 1994 [Fulltext PDF]
22. E. Tüzer, H. Tan
İstanbul'da Yarış Atlarında Rhinoestriasis ve Tanıda Endoskobun Kullanılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 173-175, 1994 [Fulltext PDF]
23. Semih Ötleş, Yaşar Ilışıl
Farklı Cinslerden Tavuk Yumurtalarının (Gallus domesticus) Uzun Süreli Depolanmaları Sırasında Kaliteleri Üzerine Depolama Şartları ile Kaplama Maddelerinin Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 177-182, 1994 [Fulltext PDF]
24. Aydın Gürel, Halil Mahsunlar, Tahsin Yeşildere
Methimazol ile Deneysel Hypothyroid'i Oluşturulan Köpeklerde Klinik ve Tyroid'e İlgili Patolojik Bulgular
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 183-196, 1994 [Fulltext PDF]
25. Kadir Aslan
Yerli Kedi (Felis Domestica L.) ve Beyaz Yeni Zelanda Tavşanının (OryctoIagus Cuniculus L.) Plexus Brachialis'i Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 197-208, 1994 [Fulltext PDF]
26. F. Belge, Ü. Çötelioğlu
Yüksek Isı Stresi Altındaki Broilerlerde Yeme Katılan Askorbik Asidin Plazma Askorbik Asit Düzeyi ve Canlı Ağırlık Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 209-217, 1994 [Fulltext PDF]
27. Ali Belge, Rauf Yücel
Köpeklerde Disk Hernilerinin Tanı ve Sağaltımı Amacıyla Yapılan Deneysel Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 219-235, 1994 [Fulltext PDF]
28. Tanay Bilal, Haydar Özpınar
Rasyondaki Nitrat Miktarının Besi Sığırlarının Kan ß-Karoten, A Vitamini ve Diğer Bazı Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 237-248, 1994 [Fulltext PDF]
29. Oktay Deprem, Halil Mahzunlar
Yeni Bir Zoonoz, Lyme Hastalığı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 249-254, 1994 [Fulltext PDF]
30. Çulhan Türkmen, Kürşat Özer, Cem Perk
Domuzlarda Kolesistektomi Operasyonunun Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 255-260, 1994 [Fulltext PDF]
31. Kemal Ak, İ. Kâmuran İleri, Huriye Horoz, Adem Şenünver, Serhat Alkan, Hasan Rahimi, Güven Kaşıkçı
Kıvırcık Koyunlarda Mevsim İçi Östrus Senkronizasyonu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 261-266, 1994 [Fulltext PDF]
32. Ü. Çötelioğlu, S. Erdin, M. Arslan
Kısraklarda Erken Gebelik Teşhisinde Tükürük Progesteron Düzeyi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 267-273, 1994 [Fulltext PDF]
33. Rıfat Mutuş
Tavuk ve Bıldırcında Glandula membranae Nictitatis'in Bazı Morfolojik Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 275-282, 1994 [Fulltext PDF]
34. Hayri Ekici, Adem Şenünver
Kısraklarda Ultrasoriögrafi ile Erken Gebelik Teşhisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 283-297, 1994 [Fulltext PDF]
35. K. Bostan, R. Mutuş, M. Uğur, N. Akol
Parçalanmış Piliç Karkas Kısımlarının .Anatomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Mikrobiyolojik Kontaminasyon Durumlarının Belirlenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 299-306, 1994 [Fulltext PDF]
36. Seyyal Ak, Mustafa Hasöksüz, Atilla İlgaz
Kısrakta Abortus ve Ölümle Seyreten Bir Klebsiella Pneumoniae subs. Pneumoniae Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 307-310, 1994 [Fulltext PDF]
37. Kemal Ak, Adnan Özkoca, İ. Kâmuran İleri, Alper Baran, Yavuz Öztürkler, Bahür Carioğlu, Mustafa Çelebi
Arap ve İngiliz Aygırlarında Spermatolojik Özellikler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 311-315, 1994 [Fulltext PDF]
38. Ü. Çötelioğlu, S. Dağlıoğlu, F. Belge, A. Armutak, R. Mutuş
Broilerlerde Yüksek Isı Stresi ve Yeme Katılan Askorbik Asitin Canlı Ağırlık Kazancı, Adrenal, Ağırlık ve Adrenal Doku Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 317-325, 1994 [Fulltext PDF]
39. Suzan Dağlıoğlu, Müjdat Alp, Alton Armutak, Umay B. Fırat, S er dal Uğurlu, İhsan Çörekçi, Şahin Aslan
Broyler Yemlerine Katılan Antibiyotiklerin İnce Bağırsak Üzerine Histolojik Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 327-340, 1994 [Fulltext PDF]
40. N. Yakut Özgür, Atilla İlgaz, Hüseyin Yılmaz, Ragıp Kılıçarslan
Kısraklardan Alınan Vajinal Swablann Bakteriyolojik İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 341-345, 1994 [Fulltext PDF]
41. Hüsniye Doğraman, Suzan Dağlıoğlu
Ratlarda A, D, E Vitaminlerinin İnce Bağırsak ve Kalın Bağırsak Mukozası Üzerine Etkilerinin Işık Mikroskobik Olarak İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.20(2-3), 347-354, 1994 [Fulltext PDF]