1995 / CİLT 21 / SAYI 2

01. K. Oya Kahvecioğlu, Tayyip Çalışlar, Huriye Horoz
Damızlık İngiliz Kısraklarında Canlı Ağırlık ve İnaktif Durumdaki Ovariumlardan Ultrason Görüntüleri ile Alınan Ovarium Boyutları (Uzunluk - Genişlik) Arasındaki Korelasyonlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 295-300, 1995 [Fulltext PDF]
02. Abdulkadir Uysal, Tarık Bilal, Hüseyin Yılmaz, Hüseyin Tan, Utku Bakire!, Mustafa Zerrin, Murat Arslan
Trakya Bölgesinde Halk Elindeki Sığırlarda Enzootik Sığır Löykozunun Teşhisinde Hematolojik ve Serolojik Bulgular Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 301-312, 1995 [Fulltext PDF]
03. Gürdal Dağoğlu, Oya Keleş, Murat Yıldırım
Peynirlerde Aflatoksin Düzeylerinin Elisa Testi ile Araştırılması   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 313-317, 1995 [Fulltext PDF]
04. Gürdal Dağoğiu. Oya Keleş, Murat Yıldırım, Orhan Yılmaz, Abdurrahman Aksoy
Van ve İstanbul Piyasasında Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde Şekillenen Vıtrozamin Türevlerinin Araştırılması   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 318-326, 1995 [Fulltext PDF]
05. Oya Keleş, Murat Yıldırım, Ayşen Gargıh. M. Özkan Arslan
Salinomisinin Aralıklı Uygulanmasının Antikoksidiyal Etkisi             
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 327-333, 1995 [Fulltext PDF]
06. Serpil Şenelt, Burhan Dinçer
Tereyağlanda Margarin Mevcudiyetinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Metodu ile Saptanması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 334-343, 1995 [Fulltext PDF]
07. Serpil Şenelt, Burhan Binçer
Tereyağlarınm Kolesterol İçeriği ve Kolesterol'ün Koroner Kalp Hastalıkları ile İlişkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 344-352, 1995 [Fulltext PDF]
08. Umay B. Fırat, M. Ercan Artan
Ülkemizde Yetiştirilen Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarının Deri Yapılarının Histolojik ve Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi I. Histolojik Yapı Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 353-371, 1995 [Fulltext PDF]
09. Umay B. Fırat, M. Ercan Artan
Ülkemizde Yetiştirilen Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarının Deri Yapılarının Histolojik ve Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi II. Derinin Histolojik Yapı Birimlerinin Nitel Olarak Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 372-394, 1995 [Fulltext PDF]
10. Umay B. Fırat, M. Ercan Artan
Ülkemizde Yetiştirilen Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarının Deri Yapılarının Histolojik ve Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi III. Derinin Kimyasal Bileşiminin Nitel Olarak Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 395-402, 1995 [Fulltext PDF]
11. Murat Yıldırım
Kanatlılarda Kollektif Uygulamadan Sonra Kloramfenikolün Yumurtaya Transferi ve İstanbul'da Tüketilen Yumurtalarda Kloramfenikol Rezidüleri Üzerine Araştırmalar     
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 403-418, 1995 [Fulltext PDF]
12. Cengiz S. Konuk, M, Ragıp Kihçarslan, Huriye Horoz, Adem Şeniinver
Fakültemiz Doğum ve Jinekoloji Kliniğine Getirilen Köpeklerde Rastladığımız Vaginal Neopîasi Olguları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 419-425, 1995 [Fulltext PDF]
13. Suzan Dağlıoğlii, Allan Armutak, Rıfat Mutuş, İhsan Çörekçi
Tavuk Aortasında Elastik İplik Özelliklerinin Damarın Bölümlerine ve Yaşa Bağ Değişimi Üzerine Histometrîk Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 426-432, 1995 [Fulltext PDF]
14. Muammer Uğur, Kamu Bostan, Özge Özgen, Hilal Çolak
Asetik Asit Solüsyonlarına Daldırmanın Broiler Karkaslarının Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 433-442, 1995 [Fulltext PDF]
15. Kamil Bostan, Muammer Uğur, Özge Özgen, Harun Aksu
Laktik Asit Solüsyonlarına Daldırmanın Broiler Karkaslarının Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 443-451, 1995 [Fulltext PDF]
16. Kamil Bostan, Özge Özgen
Kanatlı  Kesimhanelerinde   Karkasın  Mikrobiyolojik   Kalitesini  İyileştirmek İçin Kullanılan Yöntemler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 452-461, 1995 [Fulltext PDF]
17. Hasan Ayçiçek, Muammer Uğur
Yüksek Hidrostatik Basıncın Sütteki E. Coli Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 462-468, 1995 [Fulltext PDF]
18. Ömer Çetin, Bülent Nazlı
Sütlü Çikolata Üretiminde Uygulanan Teknolojik İşlemlerin Mikrobiyolojik Kaliteye Etkisi Üzerine Araştırmalar   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 469-483, 1995 [Fulltext PDF]
19. Bülent Nazlı, Güngör Yıldırıcı
İstanbul'da Satılan Tulum Peynirlerinde Saptanan Organoleptik ve Fiziko - Kimyasal Özelliklerin, Deneysel Üretim ile Karşılaştırmalı Analizi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(2), 485-501, 1995 [Fulltext PDF]