1996 / CİLT 22 / SAYI 1

01. Müjdat Alp. Recep Kahraman
Probiyotiklerin Hayvan Beslemede Kullanılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 1-8, 1996 [Fulltext PDF]
02. Müjdat Alp. Neşe Kocabağlı. Recep Kahraman, Muzaffer Yetim, H. Servet Şenel
Kanatlı Beslenmesinde Kullanılan Yem Hammaddelerinin ve Karma Yemlerin Besin Maddeleri ve Enerji Kapsamları Yönünden Değerlendirilmesi   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 9-22, 1996 [Fulltext PDF]
03. Serhat Özsoy, Faik Nüzhet Oktar
Veteriner Ortapedide Hydroxyapatit'in Bir Kemik Greft Materyali Olarak Kullanımı  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 23-36, 1996 [Fulltext PDF]
04. İsmet Takçı. Narin Liman
Yerli Irk Kazlarında Harderian Bezinin (Gl. Palpebra Tertia Profunda-Gl Membranae Nictitantis) Morfolojisi    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 37-48, 1996 [Fulltext PDF]
05. Murat Yıldırım, Yağız Üresin. Hüseyin Demirel, Tülay Bakırel, Utku Bakırel
Kuzularda Enrofloksasinin Biyoyararlanımı               
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 49-55, 1996 [Fulltext PDF]
06. Murat Yıldırım, Hüseyin Demirel. Tülay Bakırel
Tavuklarda İçme Suyu Sertlik Derecesinin Enrofloksasin'in Emilimi Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 57-62, 1996 [Fulltext PDF]
07. Murat Yıldırım, Hüseyin Demirel, Tülay Bakırel
İstanbul'da Satılan Tavuk Etlerinde Bazı Florokinolon Antibiyotik Kalıntılarının İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 63-67, 1996 [Fulltext PDF]
08. N. Yakut Özgür, Atilla İlgaz
Kanatlı Tüberkülozu Üzerinde Bakteriyolojik Alerjik, Serolojik ve Deneysel Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 69-86, 1996 [Fulltext PDF]
09. Yıldız Yeğenoğlu
Beta Laktamaz Oluşturan Staphylococcus Aures Suşlarının Belirlenmesi ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 87-90, 1996 [Fulltext PDF]
10. Gürhan Çiftçioğlu, Hüseyin Gün, Esra Kurt
Vakum ve Modifiye Atmosfer Paketlemenin Hamburger Köftelerin Raf Ömrü Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 91-101, 1996 [Fulltext PDF]
11. Yıldız Yeğenoğlu
Sağlık Personelinde Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) Saptanma Sıklığı    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 103-106, 1996 [Fulltext PDF]
12. Serhat Özsoy
Yabani Kuşlarda Ekstremitelerin Ortapedik Problemlerinin Klinik Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 107-125, 1996 [Fulltext PDF]
13. Süleyman K. Tekeli, Ali Örmen, Ahmet Mengi
Safkan Arap ve İngiliz Taylarında Serum. AST, ALT ve ALP Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 127-133, 1996 [Fulltext PDF]
14. Serhat Özsoy, Faik Nüzhet Oktar
Paris Alçısının Veteriner Ortapedide Kemik Boşluklarını Doldurucu ve Antibiyotik Taşıyıcısı Olarak Kullanımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 135-142, 1996 [Fulltext PDF]
15. Rauf Yücel. Yalçın Devecioğlu, Serhat Ozsoy
Büyüme Çağındaki Kedi ve Köpeklerde Uzun Ekstremite Kemiklerinin Epifız Bölgesi Kırıkları ve Bunların Salter-Harris'e Göre Radyolojik Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 143-155, 1996 [Fulltext PDF]
16. İhsan Çörekçi, Suzan Dağlıoğlu
Farklı Oranlarda Ham Protein İçeren Rasyonlarla Beslenen Broiler Civcivlerin Ergin Döneme Kadar M. Pectoralis Superficialis ve Biceps Femoris Kaslarının Gelişiminin Histomorfolojik ve Histokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 157-176, 1996 [Fulltext PDF]
17. Bülent Nazlı
Kesim Öncesi Kasaplık Hayvanlara Uygulanan Bayıltma Yöntemleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 177-186, 1996 [Fulltext PDF]
18. Şebnem Çörekçi, Halil Güneş, Turgut Kırmızıbayrak, Yusuf Eroğlu  
Kumkale Tarım İşletmesinde 10 Yıllık Holştayn Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar I. Dölverimi Özellikleri  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 187-201, 1996 [Fulltext PDF]
19. Ahmet Altınel, Halil Güneş, Turgut Kırmızıbayrak, Şebnem Çörekçi, Tanay Bilal
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Kalitesi ve Özellikleri Üzerinde Araştırmalar   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 203-213, 1996 [Fulltext PDF]
20. Harun Aksu, Zergüne Uğur
Gıdalarla Bulaşan Viruslar ve Halk Sağlığı Açısından Önemleri  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.22(1), 215-224, 1996 [Fulltext PDF]