1997 / CİLT 23 / SAYI 1

01. Rıfat Mutuş, Vedat Onar, Uğur Aydın
Bıldırcınların  Glandula   Thyreoidca'sı  Üzerinde Morfolojik ve Morfometrik Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 1-6, 1997 [Fulltext PDF]
02. Vedat Onar, Tayyip Çalışlar
Koyun ve Keçilerde Pancreas'm Histomorfolojik Özellikleri Üzerinde Komparativ Araştırmalar  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 7-33, 1997 [Fulltext PDF]
03. N. Yakut Özgür, Ayla Ünver, Atilla İlgaz
Operasyon Sonrası Hastanede Bakıma Alman Kedilerde Serratia Marcescens ve Acınetobacter Calcoaceticus'un Neden Olduğu Bir Hastane İnfeksiyonu    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 35-42, 1997 [Fulltext PDF]
04. Vehbi Altunçul
Köpeklerde Kan Parametrelerinin Irk ve Cinsiyet Yönünden İncelenmesi    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 43-48, 1997 [Fulltext PDF]
05. K. Oya Kahvecioğlu, Vedat Onar, Uğur Aydın, Adem Tarcan
Bir İngiliz Tayında Görülen Congenital Çift Tırnaklılar Olgusu              
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 49-54, 1997 [Fulltext PDF]
06. Cengiz S. Konuk, M. Ragıp Kıhçarslan, Aydın Gürel, Adem Şenünver
Bir Dişi Köpekte Metastazik T.V.T. Vakası ve Kemoterapötik Sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 55-63, 1997 [Fulltext PDF]
07. N. Yakut Özgür, Hüseyin Yılmaz, Tank Bilal
Hayvanlarda Kuduz Kontrolü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 65-72, 1997 [Fulltext PDF]
08. B. Nazlı, Ş. İzgi
Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 73-89, 1997 [Fulltext PDF]
09. Mukaddes Özcan, Erdal Matur, Nacdet Kaya
Sıçanlarda   Ultraviyole   B(UVB)  Radyasyonunun   Kan  Serum  Proteinleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 91-96, 1997 [Fulltext PDF]
10. Tunay Pala, N. Yakut Özgür, Atilla İlgaz
İstanbul   Bayrampaşa'da   Yetiştirilen   Döğüş    Horozlarında    Trichophyton gallinae'ye Bağlı Favus Olguları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 97-100, 1997 [Fulltext PDF]
11. Abdullah Doğan, Kadir Özcan
Norfloksasin'in Kaz Palazlarında Bazı Dokular Üzerine Etkileri   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 101-111, 1997 [Fulltext PDF]
12. Müfit Toparlak, Erkut Tüzer, Ayşen Gargıh, Kami! Göksu
Marmara Bölgesi Evcil Ruminatlarında Parazitozlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 113-118, 1997 [Fulltext PDF]
13. Nuri Turan, Tarık Bilal, Nuri Arıkan, A. Kadir Uysal, Hüseyin Yılmaz
Köpeklerde Malassezia Pachydermatis înfeksiyonîarı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 119-130, 1997 [Fulltext PDF]
14. Aydın Gürel, S. Seçkin Arun, Tahsin Yeşildere
Üç Farkh Evcil Güvercin Sürüsünde Spontan Tüberkülozis Olguları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 131-139, 1997 [Fulltext PDF]
15. Ayşenur UIca, Gürhan Çiftçioğlu
Marmara Denizi ve Karadeniz'den Toplanan Bazı Çift Kabuklu Yumuşakçaların ve Deniz Suyunun Mikroflorası Üzerine Bir Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 141-148, 1997 [Fulltext PDF]
16. Aydın Gürel, Gülbin Ayyıldız, Hayri Ekici, Cengiz Konuk, Tahsin Yeşildere
İki Köpekte Dysgerminoma Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 149-154, 1997 [Fulltext PDF]
17. N. Yakut Özgür, Atilla İlgaz
Atların Bulaşıcı Meritisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 155-167, 1997 [Fulltext PDF]
18. Aydın Gürel, Tahsin Yeşildere, Halil Mahsunlar 
Deneysel Hipotiroid'i Oluşturulan Köpeklerde Bazı Organ ve Enzimlerde Saptanan Değişimler   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 169-184, 1997 [Fulltext PDF]
19. Ferhan Fettahoğlu, Aysel özpınar, Tanay Bilal, Haydar özpınar   
Kısraklarda Kandaki (3 - Karoten ve A \itamini Konsantrasyonu ile Döl Yerimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 185-192, 1997 [Fulltext PDF]
20. Ismail Kırşan, Âdem Şenünver, M. Ragıp Kılıçarslan
Köpek ve Kedilerin Jinekolojik Muayenesinde Ultrasonografinin Önemi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(1), 193-207, 1997 [Fulltext PDF]