1997 / CİLT 23 / SAYI 2

01. Mukaddes Özcan, Ülker Çötelioğiu, Murat Arsian, Gülhan Türkmen, Erdal Matur
Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Hipotroidizm ve Hipertroidizmde Serum AST, ALT ve ALP Düzeylerinin Değişimi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 209-215, 1997 [Fulltext PDF]
02. Işık Türkalp, Gülhan Türkmen, Ahmet Mengi, Didem Özkazanç, Ay şen Zohouri, Kemal Öztabak
Tek Yüksek Doz Etanolun Radarda Serum, Enzim ve Lipid Düzeylerine Etkisi   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 217-223, 1997 [Fulltext PDF]
03. Murat Yıldırım
Veteriner Hekimlikte β -Agonistler    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 225-229, 1997 [Fulltext PDF]
04. Şükran İzgi, Gürhan Çiftçioğlu
Modifiye Atmosfer Altında Paketlenen Alabalığın Raf Ömrü Üzerine Araştırmalar     
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 231-254, 1997 [Fulltext PDF]
05. Gülhan Türkmen, Aydın Gürel, Kemal Öztabak, Ahmet Mengi
Ratlarda Tümör Gelişimi Üzerine Letkin'in Etkisi               
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 255-271, 1997 [Fulltext PDF]
06. Serhat Ozsoy, Erol Güçlü Gülanber, Kürşat özer, Murat Şaroğlu
Alman ve Türk Çoban Köpeklerinde Gözyaşı Sekresyonu'nun Schirmer Gözyaşı Testi Kullanımıyla Değerlendirilmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 273-281, 1997 [Fulltext PDF]
07. Serhat Ozsoy, Kemal Altunatmaz, Kürşat Özer
Köpeklerde Distal Antebrachium Büyüme Plaklarının Erken Kapanması Sonucu Şekillenen Angular Deformitelerde Sağaltım Olanakları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 283-299, 1997 [Fulltext PDF]
08. Gülhan Türkmen, Mustafa Özcan, Ahmet Mengi
Kangal ve Alman Çoban Köpeği Irklarının Bazı Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 301-310, 1997 [Fulltext PDF]
09. Seyyal Ak, Yakut Özgür, Ayla Ünver, Atilla İlgaz
Bir Kedide Hastane Enfeksiyonundan Soyutlanan Serratia Marcescens'e Bağlı Ölüm Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 311-315, 1997 [Fulltext PDF]
10. Murat Arslan, Ülker Çötelioğlu, Mukaddes Özcan, Erdal Matur
Düvelerde Östrus Siklusu ve Erken Gebelikte Plazma (E2, Progesteron, LH) ve Tükürük (E2, Progesteron) Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 317-330, 1997 [Fulltext PDF]
11. Ülker Çötelioğlu, Murat Arslan, Erdal Matur, Mukaddes Özcan
Düvelerde Gebelik ve Doğum Sırasında Plazma ile Tükürük Steroid Hormon Düzeylerinin Karşılaştırılması    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 331-343, 1997 [Fulltext PDF]
12. Sema Birler
Sığır Oositlerinde Morfolojik Görünümün İn-Vitro Olgunlaştırma ve Fertilizasyon Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 345-352, 1997 [Fulltext PDF]
13. Mukaddes Özcan, Mustafa Özcan, Erdal Matur
Kangal ve Alman Çoban Köpeklerinde Bazı Hematolojik Parametrelerin Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 353-362, 1997 [Fulltext PDF]
14. Serhat Özsoy, Cem Perk. Murat Şaroğlu, E. Güçlü Gülanher
Köpeklerde Korrektif Auriculoplasti Amacıyla Medpor Poröz Polyetilenin Kullanımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 363-371, 1997 [Fulltext PDF]
15. Alev Akdoğan Kaymaz. Cem Perk
Nefropatili Kedi ve Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 373-380, 1997 [Fulltext PDF]
16. Harun Kuloğlu, Neşe Kocabağlı, Oya Keleş, Aydın Gürel. Recep Kahraman, Müjdat Alp
Streptomyces Clavuligerus Miselyumunun Broylcr Beslenmesinde Kullanılma Olanakları ve Ratlarda Akut-Subakut Toksisitesinin İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 381-394, 1997 [Fulltext PDF]
17. Meral Susur Acar, Gürhan Çiftçioğlu
Kasaplık Hayvan Etleri ve Tavuk Etinden Yapılan Döner Kebapların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 395-404, 1997 [Fulltext PDF]
18. Ferkan Ildız, Gürhan Çiftçioğlu
Toplu Tüketim Amacıyla Üretilen Gıdaların Bazı Patojen Mikroorganizmalar Yönünden İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 405-412, 1997 [Fulltext PDF]
19. Mustafa Özcan, Ahmet Altınel
Kangal Köpeği ve Alman Çoban Köpeği Irklarının Bazı Morfolojik Özellikleri   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 413-422, 1997 [Fulltext PDF]
20. Süleyman K. Tekeli, Ayşen Zohouri, Ahmet Mengi
Broylerlerde İçme Suyuna Katılan Sodyum Hipokloritin Metabolizma Üzerindeki Etkileri. I. Canlı Ağırlık ve Serum AST, ALT, CK, ALP ve GGT Aktivitelerindeki Değişimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 423-430, 1997 [Fulltext PDF]
21. Ayşen Zohouri, Süleyman K. Tekeli, Kemal Ö. Öztabak, Ahmet Mengi
Broilerlerde İçme Suyuna Katılan Sodyum Hipokloritin Metabolizma Üzerindeki Etkisi. II. Serum Albümin, Direkt Bilirubin, Ürik Asit, Glikoz, Trigliserit, Kalsiyum, İnorganik Fosfor ve Klor Düzeylerindeki Değişimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 431-435, 1997 [Fulltext PDF]
22. Gülhan Türkmen, Aydın Gürel, Işık Türkalp, Ayşen Zohouri, Ahmet Mengi
2,4 Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D)'in Rat, Karaciğer ve Böbrek Dokuları Üzerine Biyokimyasal ve Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 437-446, 1997 [Fulltext PDF]
23. Yakut Özgür, Süleyman K. Tekeli, Hüseyin Yılmaz
Akut Faz Proteinler ve İnfeksiyöz Hastalıklardaki Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 447-453, 1997 [Fulltext PDF]
24. Aydın Gürel, Kürşat Özer, Ahmet Gülçubuk
Köpeklerde Perianal Bez Tümörleri ve Tedavisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 455-466, 1997 [Fulltext PDF]
25. Süleyman K. Tekeli, Ayşen Zohouri, Gülhan Türkmen, Tülay Engizek Betül Soytürk
Yumurta Tavuklarında Yeme Katılan Silikonun Metabolizma Üzerindeki Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 467-477 1997 [Fulltext PDF]
26. Kürşat Özer, Gönül Şengöz, Nuri Arıkan, Murat Şaroğlu, E. Güçlü Gülanber, Ş. Ulutürk
Köpeklerde Otitis Eksternamn Sistemik Enrofloksasin, Flukonazole ve Metilprednizolon Kullanımıyla Sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 479-489, 1997 [Fulltext PDF]
27. Kürşat Özer, Cem Perk, Oktay Düzgün, Gülhan Türkmen, Sevcan Özer
Güvercinlerde Isoflurane (Forane) ile İnhalasyon Anestezisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 491-501, 1997 [Fulltext PDF]
28. Süleyman K. Tekeli, Ay sen Zohouri
Broylerde Yeme Katılan Silikonun Karaciğerdeki Kolesterol, Triglliserit ve Total Lipid ile Serum, Kas ve Kemikteki Silikon Düzeylerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 503-509, 1997 [Fulltext PDF]
29. Sema Birler, Serhat Papuççuoğlu, Serhat Alkan, Mithat Evecen, I. Kamuran İleri
Sığır Oositlerinin İn Vitro Fertilizasyonu Üzerine Farklı Medyumların ve bu Medyumlara Yapılan Hormon İlavelerinin Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.23(2), 511-516, 1997 [Fulltext PDF]