1998 / CİLT 24 / SAYI 1

01. Yücel Başımoğlu Koca, Emel Koptagel, Serpil Ünver Saraydın Yasemin Günay
Sıçan Özoefagusunun Pre-ve Neonatal Gelişimi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 1-14, 1998 [Fulltext PDF]
02. Hasan Alpak, Mehmet Çakır, Oya Kahvecioğlu, Sami Özcan
Tavşanlarda Articulatio Genus'un Femoropatellar ve Collateral Ligementleri Üzerinde Makro-Anatomik Çalışmalar  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 15-21, 1998 [Fulltext PDF]
03. Oya Kahvecioğlu, Mehmet Çakır, Hasan Alpak
Boğalarda Yaşın ve Karkas Ağırlığının Glandulae Genitales Accossoriae Üzerine Etkileri   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 23-38, 1998 [Fulltext PDF]
04. Çağatay Tek, Adem Şenünver
Kısraklarda Gaita Östrogen Seviyelerine Bağlı Gebelik Teşhisi   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 39-44, 1998 [Fulltext PDF]
05. Bahri Patır, Abamüslüm Güven, Ali Arslan
Savak Salamura Beyaz Peynirlerde Bazı Patojen Mikroorganizmalarm Varlığı Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 45-54, 1998 [Fulltext PDF]
06. Hüsniye Doğruman, Seralp Uzun, Elif Ikitimur, Tuncay Altuğ, Nuray Uzunören, Handan Aydın
Farklı Beslenme Maddelerinin Sıçanlardaki Bazı Kan Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 55-60, 1998 [Fulltext PDF]
07. Zeki Şahinler, Hıdır Demir
Siyah Alaca Sığırlarda Yaşama Gücü, Büyüme, Ergin Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçülerini Etkileyen Bazı Çevre Faktörleri Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 61-78, 1998 [Fulltext PDF]
08. Tarık Bilal, Abdülkadir Uysal
Köpek Yavrularında Aktif Bağışıklık ve İmmun Yanıt   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 79-88, 1998 [Fulltext PDF]
09. Ismail Kırşan, Serhat Alkan, Alper Baran, Yavuz Öztürkler, Adem Şenünver, I. Kamuran ileri
Sığırlarda Sun'i Tohumlama Anında Uygulanan Beta-2-Blokeri Carazalol'ün Uterus Tonusu ve Gebe Kalma Oranına Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 89-95, 1998 [Fulltext PDF]
10. Ayşen Fırat Zohouri, Süleyman K. Tekeli, Gülhan Türkmen, Betül Soytürk, Tülay Engizek
Yumurta Tavuklarında Yeme Katılan Alüminyumun Metabolizma, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 97-106, 1998 [Fulltext PDF]
11. Rauf Yücel, Halil Selçuk Biricik, Ramazan Gönenci
Yedi Yaşlı Bir Atta Kısmen Gangrenli Bir Parafınozis Olgusu ve Sağaltımı  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 107-110, 1998 [Fulltext PDF]
12. Harun Cerit, Ahmet Altinel
Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix Japonica) Çeşitli Verim Özelliklerine ait Genetik ve Fenotipik Parametreler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 111-136, 1998 [Fulltext PDF]
13. Mukaddes Özcan, Göknur Akın, Emel Pekgöz, Murat Arslan
Dişi ve Erkek Sıçanlarda Ultraviyole B Işınının Demir Metabolizması Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 137-143, 1998 [Fulltext PDF]
14. Birsel Münevver Saraç
Dietilstilbestrol (DES) ve Zeranol Kalıntılarının Gaz Kromatografi Yöntemiyle Deneysel Olarak Tavşanlar ile Mezbahalarda Kesilen Hayvanların Doku ve Organlarında Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 145-163, 1998 [Fulltext PDF]
15. Tarık Bilal, Abdülkadir Uysal, Yücel Meral
Köpeklerde Parvaviral Enterististe Hematolojik Değişiklikler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 165-174, 1998 [Fulltext PDF]
16. Tamer Dodurka, Remzi Gönül, Alev Akdoğan Kaymaz, Erman Or, Hüseyin Tan
İstanbul'da Kedilerin Leukoz Virüsü Üzerine Epidemiyolojik İncelemeler  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 175-180, 1998 [Fulltext PDF]
17. Mustafa Hasöksüz, Hayri Ekici, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Minbay, Adem Şenünver
Kısrakta Görülen Bir Actinobacillus Equili Enfeksiyonu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 181-187, 1998 [Fulltext PDF]
18. M. Erman Or, H. Tamer Dodurka, Atilla İlgaz, Hüseyin Tan
Dermatomikozisli Kedi ve Köpeklerin Tedavisi İçin Kullanılan Ketokonazol ve Toksikasyonu  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 189-194, 1998 [Fulltext PDF]
19. Nihat Mert, Aytekin Günay, Handan Gündüz, Uğur Günşen  
Retentio Secundinarumlu İneklerde Vitamin Düzeylerinin Araştırılması  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 195-200, 1998 [Fulltext PDF]
20. Nihat Mert, Handan Gündüz, Uğur Günşen
Farklı Irktaki Koyunlara Ait Biyokimyasal Kan Parametreleri: I. Metabolitler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 201-205, 1998 [Fulltext PDF]
21. Nihat Mert, Handan Gündüz, Cenk Aydın
Farklı Hayvan Türlerinde Eritrosit Na ve K Düzeylerinin Saptanması  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(1), 207-211, 1998 [Fulltext PDF]