1998 / CİLT 24 / SAYI 2

01. Serhat Alkan, Serhat Papuççuoğlu, Alper Baran, Ö. Banu Özdaş, İ. Kamuran İleri
BPSE ve PBS Sulandırıcılarının Hindi Spermasının Soğukta Saklanması ve Fertilitesi Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 213-222, 1998 [Fulltext PDF]
02. Yücel Başımoğlu Koca, Tülin Baykal
Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Koledok Kanalı Tıkanıklığı Sonrası Karaciğer Dokusunun Histolojik Yapısı   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 223-241, 1998 [Fulltext PDF]
03. S. Erdem Acar, Cem Perk, Özlem Güzel
Kedilerin Temporomandibular Luksasyon Olgularında Operatif Sağaltım   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 243-254, 1998 [Fulltext PDF]
04. Umay B. Fırat, Altan Armutak, Hakan Bozkurt, ihsan Çörekçi, Abit Akta§, Suzan Dağlıoğlu
Ülkemizde Yaşayan Bazı Evcil, ve Yabanıl Hayvanların Kıl Yapıları Üzerinde Karşılaştırmalı Histolojik Çalışmalar: 1. Lagomorpha ve Rodentia (Kemirciler) Takımlarına Dahil Bazı Türlerin Kıl Yapılarının Karşılaştırılması  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 255-274, 1998 [Fulltext PDF]
05. Umay B. Fırat, Altan Armutak, Hakan Bozkurt, ihsan Çörekçi, Abit Aktaş, Suzan Dağlıoğlu
Ülkemizde Yaşayan Bazı Evcil ve Yabanıl Hayvanların Kıl Yapıları Üzerinde Karşılaştırmalı Morfolojik Çalışmalar : 2. Çifttırnaklılar (Artiodactyla) ve Etçiller (Carnivora)'e Dahil Bazı Yabanıl Hayvanların Kıl Yapılarının Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 275-292, 1998 [Fulltext PDF]
06. Umay B. Fırat, Altan Armutak, Hakan Bozkurt, ihsan Çörekçi, Abit Aktas, Suzan Dağlıoğlu
Ülkemizde Yaşayan Bazı Evcil ve Yabanıl Hayvanların Kıl Yapıları Üzerinde Karşılaştırmalı Morfolojik Çalışmalar: 3. Tektırnaklılar (Perissodactyla) Takımına Dahil Bazı Türlerin Kıl Yapılarının Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 293-302, 1998 [Fulltext PDF]
07. Umay B. Fırat, Altan Armutak, Hakan Bozkurt, İhsan Çörekçi, Abit Aktaş, Suzan Dağlıoğlu
Ülkemizde Yaşayan Bazı Evcil ve Yabanıl Hayvanların Kıl Yapıları Üzerinde Karşılaştırmalı Morfolojik Çalışmalar: 4. Çift tırnaklılar (Artiodactyla) Takımına Dahil Bazı Evcil Türlerin (Deve, Sığır, Manda) Kıl Yapılarının Karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 303-311, 1998 [Fulltext PDF]
08. Tamer Dodurka, Erman Or, Hüseyin Tan
Köpeklerin Kazanılmış İmmun Yetersizliklerinde Tanı ve Tedavi İmkanları   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 313-320, 1998 [Fulltext PDF]
09. Çağatay Tek, M. Ragıp Kılıçarsan, S. Cengiz Konuk, Ahmet Sabuncu, Kutlay Gürbulak, Adem Şenünver
İneklerde Subklinik Mastitis Olgularında Sütte K, Na ve Cl İyonlarındaki Değişimler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 321-328 1998 [Fulltext PDF]
10. Yasemin Günay, Tülin Baykal
Tek Taraflı Üreter Tıkanıklığının Sıçan Böbrek Dokusu Üzerine Etkisi I. Böbrek Tubuluslan. Işık ve Elektronmikroskopik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 329-342, 1998 [Fulltext PDF]
11. H.  Hakan Bozkurt, Serhat Alkan, Oktay Arda, Suzan Dağlıoğlu, I.  Kamuran Ileri
BPSE (Beltsville Poultry Semen Extender) ve PBS (Phosphate Buffered Saline) Sulandırıcılarının Soğukta Saklanan Hindi Spermasının Ultrastrüktürü Üzerine Etkileri  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 343-354, 1998 [Fulltext PDF]
12. Ismail Kısan, Adem Şenünver, Aziz Sevimli
Eğitime Alınacak Dişi Köpeklerde Kısırlaştırma Operasyonunun Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 355-365, 1998 [Fulltext PDF]
13. Kemal Ak, Yavuz Öztürkler, Güven Kaşıkçı, Huriye Horoz, Ragıp Kılıçarslan, İ. Kamuran İleri
Ankara Keçilerinde Farklı Östrus Senkronizasyonu Yöntemleri ve Serum Progesteron, LH Seviyeleri Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 367-377, 1998 [Fulltext PDF]
14. Oktay Düzgün, Cem Perk
Köpeklerde Ketamin İndüksiyonuyla Gerçekleştirilen İsofluran Anestezisi ve Kan Tablosuna Etkileri Üzerine Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 379-401, 1998 [Fulltext PDF]
15. Mehdi Talebi Saatloo, Abdülkadir Uysal
Deneysel Hidronefroz Oluşturulan Köpeklerde Ultrasonografinin Tanıdaki Önemi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 403-429, 1998 [Fulltext PDF]
16. Serpil Ünver Saraydın, Emel Koptagel
Sıçan Proksimal ve Distal Kolonunun Prenatal ve Postnatal Gelişiminin Işık Mikroskopi Düzeyinde İncelenmesi   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 431-445, 1998 [Fulltext PDF]
17. Abdülkadir Uysal, Tarık Bilal, Abdullah Kayar, Yücel Meral
Sağlıklı Kedi ve Köpekler ile Nefritislilerin Kan ve Serum Parametreleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 447-455, 1998 [Fulltext PDF]
18. Perihan Uraltaş, Bülent Nazlı
Piyasada Satışa Sunulan Meyveli Yoğurtların Hijyenik Kaliteleri Üzerine Araştırmalar   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.24(2), 457-465, 1998 [Fulltext PDF]