1999 / CİLT 25 / SAYI 1

01. Fikret Kil, M. Ragıp Kılıçarslan, Huriye Horoz
Köpeklerde Proöstrusta Uygulanan Progesteronun Plazma Hormon Seviyeleri (Progesteron, Östrogen, LH) ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 1-15, 1999 [Fulltext PDF]
02. K. Oya Kahvecioğlu
Rottweiler Irkı Köpeklerde Kafanın Magnetic Resonance Görüntelenmesi ve Makro-Anatomik Oluşumlarının İsimlendirilmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 17-21, 1999 [Fulltext PDF]
03. Bülent Nazlı, Ömer Çetin
Gıda İşletmelerinde Tehlike Analizleri Çalışmaları  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 23-32, 1999 [Fulltext PDF]
04. M. Ragıp Kılıçarslan, Adem Şenünver
Kısraklarda Reprodüktif Ultrasonongrafi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 33-40, 1999 [Fulltext PDF]
05. Cem Perk, Yalçın Devecioğlu, İbrahim Fırat, Elif İlkay İkitimur
Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Periferik Sinir Hasarı Sonrası Yüksek Gerilim Tens Cihazıyla Uygulanan Elektroterapinin Fonksiyonel İyileşmeye Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 41-55, 1999 [Fulltext PDF]
06. Füsun Er gün, Özer Er gün
Ülkemizde Tüketime Sunulan Yerli ve İthal Bebek Mamalarının Genel Mikrobiyolojik Kaliteleri ve Bazı Patojenlerin VarlığıYönünden İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 57-64, 1999 [Fulltext PDF]
07. Güven Kaşıkçı, Adem Şenünver, Huriye Horoz
Kısraklarda Ovulasyonun hCG ve GnRH ile Uyarılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 65-73, 1999 [Fulltext PDF]
08. Sema Birler, Serhat Papuççuoğlu, Kemal Ak, Serhat Alkan, Mithat Evecen, Yavuz Oztürkler, I. Kamuran ileri
Koyun Oositlerinin İn Vitro Olgunlaştırılmasında Medyuma İlave Edilen Serum ve Hormonların Etkileri  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 75-79, 1999 [Fulltext PDF]
09. Davut Dizgah, Özer Ergün
İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Çeşitli Kanatlı Eti ve Ürünlerinde Compylobacter Jejuni'nin Varlığı Üzerine
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 81-88, 1999 [Fulltext PDF]
10. Huriye Horoz, M. Ragıp Kılıçarslan, Kemal Ak, Cumhur Sönmez
Üreme Mevsimindeki Sakız Koyunlarında PGF2-Alfa ile Östrus Senkronizasyonunun Serum Progesteron, Östradiol 17-Beta ve LH Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 89-96, 1999 [Fulltext PDF]
11. Ahmet Mengi, Gülhan Türkmen, Kemal Öztabak
Istanbul Boğazındaki Balıkların Organlarında AST, ALT, GGT Enzim Aktiviteleri ile Midyelerde Pb, Cd ve As Düzeylerinin Araştırılması  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 97-105, 1999 [Fulltext PDF]
12. Hülya Cebiroğlu, Bülent Nazlı
Dondurulmuş Hamburger Köfte ve Diğer Köfte Çeşitlerinde Enterohemorajik Escherichia Coli 0157:H7 Susunun Varlığı Üzerine Araştırmalar  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 107-121, 1999 [Fulltext PDF]
13. Haydar Özpınar
Türkiye'deki Hayvan Populasyonu, Bakımı ve Beslenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 123-133, 1999 [Fulltext PDF]
14. Rıfat Mutuş, ibrahim Fırat, Cem Perk, Uğur Aydın, Mustafa Akaş
Bir Buzağıda Polymelia, Diphalia ve Atresia Ani Et Recti Olguları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 135-142, 1999 [Fulltext PDF]
15. Yunus Bayrak, Bülent Nazlı
İstanbul Piyasasmda Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Yersinia Enterocolitica'nın Mevcudiyeti Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 143-153, 1999 [Fulltext PDF]
16. Hüsniye Doğruman, Nuray Uzunören, Harun Cerit, Tuncay Altuğ, Ahyan Unsal
Deri Teknolojisi Açısından Gazyağı ve Sodyum Lauryl Sülfatın Deri Yağlarına Etkisi Üzerinde Histolojik ve Kimyasal Bir Çalışma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 155-159, 1999 [Fulltext PDF]
17. Celalettin Ustaer, Nuray Uzunören, Ayhan Unsal
Gaz Likit Kromatografi Yöntemi ile Uçucu Sivrisinek Tableti Ürünlerinde Biyoalletrinin (BAN) Buharlaşma Oranının Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(1), 161-165, 1999 [Fulltext PDF]