1999 / CİLT 25 / SAYI 2

01. Erol Güçlü Gülanber, Ümit Kaya, Mustafa Aktaş, Deniz Seyrek İntaş Gürsel Sönmez, Ahmet Öztürk 
Bir sezonda Doğan 32 Tayda Osteokondrozis Lezyonları  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 167-185, 1999 [Fulltext PDF]
02. K. Oya Kahvecioğlu, Vedat Onar, Ali Bahadır
Alman Kurt Köpeklerinde Foramen Supratrochleare'nin Gelişimi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 187-194, 1999 [Fulltext PDF]
03. Birsel M. Saraç, Ayşen Zohouri, Tanay Bilal, Erol Erçağ
Protein Düzeyi Düşük Yemle Beslenen Ratlarda Manganezin Karaciğer, Böbrek ve Testis Dokularında Birikimi ile Canlı Ağırlık ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 195-204, 1999 [Fulltext PDF]
04. Tarık Bilal, Yücel Meral 
Atlarda M-Mod Ekokardiografik Ölçümler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 205-214, 1999 [Fulltext PDF]
05. İ. Yavaşça, K. Ak, I.K. İleri 
Payetlerde Dondurulmuş Boğa Spermasına Uygulanan Eritme Sonrası Değişik Süre ve Çevre Isılarının Fertiliteye Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 215-223, 1999 [Fulltext PDF]
06. Füsun Er gün, Özer Er gün
İstanbuldaki Su İstasyonlarında Satışa Sunulan İçme Sularının Genel Hijyen Kriterleri ve Bazı Patojenler Yönünden İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 225-231, 1999 [Fulltext PDF]
07. N. Uzunören, H. Doğruman, A. Unsal, H. Aydın
E Vitamini (a-Tokoferol) Uygulanan Sıçanlarda Kollagen Konsantrasyonunun Değişimi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 233-238, 1999 [Fulltext PDF]
08. Harun Cerit, Hıdır Demir 
Sığırlarda Kan Hücrelerinden DNA Ekstraksiyonu İçin Chelex~ 100'ün Kullanım Olanakları  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 239-244, 1999 [Fulltext PDF]
09. Yasemin Üner, Özer Ergün 
Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Baharatın Bazı Patojenler ve Genel Mikrobiyolojik Kriterler Yönünden İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 245-251, 1999 [Fulltext PDF]
10. M. Erman Or, Tamer Dodurka, Güçlü Gülanber, Ümit Kaya, Seçkin Arun, Aslan Kalınbacak, Ahmet Öztürk, Cevdet Tosun 
Yavru Köpeklerde İnvaginasyon Vakalarında Klinik Yaklaşım 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 253-259, 1999 [Fulltext PDF]
11. Ayşen Zohouri, Süleyman K. Tekeli
Radarda Kadmiyumun Metabolizma Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 261-271, 1999 [Fulltext PDF]
12. M. Erman Or, Tamer Dodurka, Yakut Özgür, Abdullah Kayar. S erkan İkiz, Hüseyin Tan
Türkiye'de Yapılan İlk Dermatofiloz Tarama   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 273-279, 1999 [Fulltext PDF]
13. Tarık Bilal, Abdülkadir Uysal, Yücel Meral, Abdullah Kayar 
İneklerde Karaciğerin Ultrasonografik Muayenesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 281-294, 1999 [Fulltext PDF]
14. Aynur Berkün, M. Ercan Artan
İşlenmiş Derinin Histomorfolojisi ve Bazı Yapısal Özellikleri İle Kalite Arasındaki İlişkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 295-318, 1999 [Fulltext PDF]
15. Tarık Bilal, Abdülkadir Uysal, Yücel Meral, Abdullah Kayar 
Atlarda Bazı Abdominal Organların Transkutan Ultrasonografik Muayenesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 319-331, 1999 [Fulltext PDF]
16. Ayhan Unsal, Harun Kuloğlu 
Ferula Meifolia'nın Ratların Döl Verimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 333-341, 1999 [Fulltext PDF]
17. Harun Cerit, Hıdır Demir
Safkan Yarış Atlarının Babalık ve Soy Tayininde ELA ve DNA Tipleme Yöntemlerinin Kullanılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 343-353, 1999 [Fulltext PDF]
18. Hüsniye Doğruman, Harun Cerit, Tuncay Altuğ, Elifİ. İkitimur
Çörek Otu Tonumu Yağının (Oleum Nigella Sativa Seed) Farelerde Ehrlich Ascites Tümörü Gelişimi Üzerine Etkis  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 355-358, 1999 [Fulltext PDF]
19. Ayhan Unsal 
İstanbul Yöresindeki Capsicum Spp'lerdeki Kapsaisin Düzeyinin HPLC Tekniği ile Tesbiti
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 359-364, 1999 [Fulltext PDF]
20. Hüsniye Doğruman, Harun Cerit, Nuray Uzunören
Yeşil ve Siyah Çayın Erişkin Erkek Sıçanlarda Kan Glutatyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 365-368, 1999 [Fulltext PDF]
21. H. Tamer Dodurka, Erman Or, Hüseyin Tan
Koyunlarda Rumen Asidozunun Tedavisinde Laktik Asit İnhibisyonunu Temel Bir Karışım ÜzerineAraştırmal
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 369-378, 1999 [Fulltext PDF]
22. Bülent Pelister, Ahmet Altınel, Halil Güneş 
Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Değişik Orijinli Siyah-Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri ve Buzağıların Yaşama Gücü Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 379-397, 1999 [Fulltext PDF]
23. Yavuz Öztürkler, Kemal Ak, I. Kâmuran ileri
Koç Spermasının Yoğun Gliserollü Sulandırıcılarda Dondurulması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.25(2), 399-414, 1999 [Fulltext PDF]