2000 / CİLT 26 / SAYI 1

01. Yasemin ÜNER, Harun AKSU, Özer ERGÜN
Baharatın Çeşitli Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 1-10, 2000 [Fulltext PDF]
02. Ömer ÇETİN, Harun AKSU
Gıda İşletmelerinde Rodent Problemi ve Mücadele Yöntemleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 11-25, 2000 [Fulltext PDF]
03. Yasemin ÜNER, Ömer ÇETİN, Özer ERGÜN
Baharatta Görülen Mikrobiyolojik Kontaminasyonlar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 27-34, 2000 [Fulltext PDF]
04. U.BAKIREL, A.A.KAYMAZ, E.Or, E.KARABULUT, M.ASLAN, C.TOSUN, H.TAN
Strongylus Türleri ile Enfekte Genç ve Erişkin Atlarda Doramectin Kullanımının Klinik ve Hematolojik Olarak Değerlendirilmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 35-48, 2000 [Fulltext PDF]
05. Huriye HOROZ, Cumhur SÖNMEZ , Alper BARAN, Kemal AK
Anöstrus Köpeklerde Serum Gonadotropin (PMSG) Uygulamalarının Östrus ve Ovulasyon Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 49-59, 2000 [Fulltext PDF]
06. Harun AKSU, Ömer ÇETİN
Gıda İşletmelerinde İnsekt Problemi ve Mücadele Yöntemleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 61-76, 2000 [Fulltext PDF]
07. M.E. OR, U. BAKIREL, A. BARAN, A. GÜREL, K. AK, T. DODURKA, G. AYYILDIZ, H. TAN
Köpeklerde Oral Antimikotiklerin Serum Testosteron Seviyeleri, Spermatogenezis ve Diğer Spermatolojik Özelliklere Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 77-98, 2000 [Fulltext PDF]
08. K. ÖZER
Kedilerde Megakolon 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 99-111, 2000 [Fulltext PDF]
09. Murat Sedat BARAN, Neşe KOCABAĞLI
Tane Sorgumun Süt İneklerinde Ruminal Fermantasyon, Süt Verimi ve Sütün Bileşimi Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 113-128, 2000 [Fulltext PDF]
10. Ahmet AKMIRZA
Gökçeada Civarında Avlanan Tekir (Mullus Surmuletus L) Balığının Metazoon Parazitleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 129-140, 2000 [Fulltext PDF]
11. Murat Sedat BARAN, Neşe KOCABAĞLI
Yemlerdeki Öströjenik Etkili Maddeler ve Hayvanlar Üzerindeki Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 141-148, 2000 [Fulltext PDF]
12. H. Tamer DODURKA, M. Erman OR
Köpeklerde Davranışların Değiştirilmesi ve Dominant Agresyon Örneği 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 149-155, 2000 [Fulltext PDF]
13. Mustafa HASÖKSÜZ, Atilla ILGAZ
Marmara Bölgesindeki Sağlam Koyunların Kan Serumlarında ELISA Yöntemi ile Listeria monocytogenes'e Karşı Oluşan Antikorların Saptanması ve Listeriozis Üzerinde Etiyolojik-Epizootiolojik Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 157-174, 2000 [Fulltext PDF]
14. Huriye HOROZ, İsmail KIRŞAN, Hayri EKİCİ, Güven KAŞIKÇI, Adem ŞENÜNVER
Anöstrus Köpeklerde Östrus ve Ovulasyonun Hormonlarla Uyarılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 175-179, 2000 [Fulltext PDF]
15. Baki EKÇİ, Akif TURNA, Harun CERİT, Hüsniye DOĞRUMAN, Tuncay ALTUĞ
Diallyl Sulfide ve E Vitamini Verilen Dişi Sıçanlarıda Glutathione S-Transferase Enzim Düzeyinin Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 181-187, 2000 [Fulltext PDF]
16. Emine EKER, M.Ercan ARTAN
Deri Teknolojisi Açısından Gazyağı ve Sodyum Lauryl Sülfatın Deri Yağlarına Etkisi Üzerinde Histolojik ve Kimyasal Bir Çalışma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 189-200, 2000 [Fulltext PDF]
17. Bülent PELİSTER, Ahmet ALTINEL, Halil GÜNEŞ
Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Değişik Orijinli Siyah Alaca Sığırların Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 201-214, 2000 [Fulltext PDF]
18. Erman OR, Tamer DODURKA, Hüseyin TAN
Köpeklerdeki Dermatomikozlarin Tedavisinde Oral Antimikotik Flukonazolün Klinik Kullanımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 215-221, 2000 [Fulltext PDF]
19. İsmail KIRŞAN, Adem ŞENÜNVER, Güven KAŞIKÇI, Kazım GÜVENÇ, Kutlay GÜRBULAK
Dişi Köpeklerde Uzayan Proöstrusun Medikal Tedavisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 223-234, 2000 [Fulltext PDF]
20. İsmail KIRŞAN, Mehmet AKAN, Adem ŞENÜNVER
Sağlıklı Dişi Köpeklerin Genital Kanalında Bakteriyel Flora Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 235-241, 2000 [Fulltext PDF]
21. Erol Güçlü GÜLANBER
İki Alman Çoban Köpeği Yavrusunda Konjenital Yalancı Fimozis (Pseudophimosis )
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 243-250, 2000 [Fulltext PDF]
22. Alper BARAN, Kemal AK, İ. Kâmuran İLERİ
Köpek Spermasının Pellet ve Payet Yöntemine Göre Tris ve Süt Sulandırıcıları İle Dondurulması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 251-263, 2000 [Fulltext PDF]
23. Alper BARAN, Kemal AK, İ. Kâmuran İLERİ
Köpek Spermasının Farklı Oranlarda Gliserol İçeren Sulandırıcılarda Dondurulması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(1), 265-279, 2000 [Fulltext PDF]