2000 / CİLT 26 / SAYI 2

01. Sami ÖZCAN, Tayyip ÇALIŞLAR
Tiftik Ve Kıl Keçilerinde Memenin(Mamma) Morfolojik Yapısı Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 281-299, 2000 [Fulltext PDF]
02. Ferhan Hoştürk Kaygısız
İstanbul’da Kasaplık Sığır Ve Sığır Eti Pazarlamasında Aracı Marjları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 301-310, 2000 [Fulltext PDF]
03. K. Levent BULUM, Ahmet MENGİ
Normal Ve Fascioliasis'li Sığırlarda Serum Ast, Alt, Ggt, Alp Aktiviteleri İle Total Protein, Albümin, Total Bilirubin Üzeyleri Üzerine Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 311-324, 2000 [Fulltext PDF]
04. Hurıye HOROZ, Cengız S. KONUK, Kutlay GURBULAK, Guven KAŞIKCI, M.E Cumhur SONMEZ, Aydın GUREL
The Effect Of Intrauterıne Devıce (Iud) Admınıstratıon On Fertılıty, Serum Progesterone, Ostradıol 17 Beta And Uterıne Endometrıum Durıng The Induced Estrus Cycle In The Bıtch 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 325-335, 2000 [Fulltext PDF]
05. Tarık BİLAL, Yücel MERAL
Arap Kısrak  ve Aygırlarında M-mod Ekokardiografi Tekniği Kullanılarak Kalp Çapları ve Miyokardial Kalınlıkların Saptanması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 337-344, 2000 [Fulltext PDF]
06. Ahmet YÜCESAN, Özer ERGÜN
Çeşitli Sığır Irklarımıza Ait Karkaslarda Değerli Et Preparatlarının Tespiti ve Karkaslara Oranlarıüzerine Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 345-352, 2000 [Fulltext PDF]
07. Seyyal Ak, Huriye Horoz, Atilla Ilgaz
Trakya Bölgesinde Sığır Mastitisinden Sorumlu Bulaşıcı ve Çevresel Bakteriyel Etkenler Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 353-365, 2000 [Fulltext PDF]
08. Vedat Onar, K.Oya Kahvecioğlu, Gülsün Pazvant
Dişi ve Erkek Guinea Pig’lerinde Kafatasının Seksual Dimorfism’i 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 367-373, 2000 [Fulltext PDF]
09. Ayhan  ATA
Sütçü Sığırlarda Erken Post-Partum Dönemde Gnrh Kullanımının Dölverimi   Üzerine  Etkisi .
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2),
375-388, 2000 [Fulltext PDF]
10. Ferhan Hoştürk Kaygısız, Mehmet Evrim, Halil Güneş
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bıldırcın Araştırma Ünitesinde Yumurta Üretim Maliyeti İle Karlılık ve Kısmi Verimlilik Analizi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 389-396, 2000 [Fulltext PDF]
11. Ömer ÇETİN, Bülent NAZLI
Çikolatalarda Mikrobiyolojik Kalite 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2),
397-401, 2000 [Fulltext PDF]
12. Nezir Yaşar TOKER
Protein  Saflaştırılması ile  İlgili Bazı metotlar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 403-412, 2000 [Fulltext PDF]
13. Ömer ÇETİN, Bülent NAZLI, Kamil  BOSTAN,  İhsan ALPERDEN
Depolamanın  Çiğ  İç  Fındığın  Kalitesi  Üzerine  Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 413-419, 2000 [Fulltext PDF]
14. Nezir Yaşar TOKER
Modifiye Lowry Metodu ile Protein Miktarı Ölçümü 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 421-426, 2000 [Fulltext PDF]
15. Ömer ÇETİN, Özer ERGÜN
Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinde Penisillin Kalıntıları ve Getirdiği Riskler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 427-431, 2000 [Fulltext PDF]
16. Önder KIRCALLI, Halil GÜNEŞ
Japon Bıldırcını (Coturnix Coturnix Japonica) Üretiminde Bazı Nongenetik Faktörlerin Gelişme Üzerindeki Etkileri ve Ekonomik Parametreler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 433-457, 2000 [Fulltext PDF]
17. Oya KELES
The Effect of Dimethyl Sulfoxide (DMSO) on Plasma and Egg Yolk Cholesterol Content and Laying Hen Performance 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 459-466, 2000 [Fulltext PDF]
18. Oya KELES,  Süleyman SENER, Tülay BAKIREL, Gürdal DAGOGLU
Sağaltım Süresine Bağlı Olarak Antipirinin Farmakokinetiği Üzerine Danoflaksisinin Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 467-474, 2000 [Fulltext PDF]
19. Alev AKDOĞAN KAYMAZ, Utku BAKIREL, Pembe ÇAĞTAY, Hüseyin TAN
Kıvırcık Kuzularında Kolostrum Alımını Takiben Serum Igg ve İz Elementlerden Bakır ve Çinkonun Gelişim Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 475-481, 2000 [Fulltext PDF]
20. Ahmet YÜCESAN, Özer ERGÜN
Çeşitli Sığır Irklarımıza Ait Karkaslarda Kemik ve Büyük Parça Kısımlarının Oranları Üzerine Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 483-487, 2000 [Fulltext PDF]
21. Kamil BOSTAN
Campylobacter Jejuni'nin  Gıda Maddelerindeki Mevcudiyeti ve Halk Sağlığı Açısından Önemi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 489-501, 2000
[Fulltext PDF]
22. Hülya VARLIK, Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
Peynirde Biyojenik Amin Oluşumu ve Amin Oluşumuna Etki Eden Faktörler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 503-511, 2000
 [Fulltext PDF]
23. Hüsniye DOĞRUMAN, Harun CERİT, Nuray UZUNÖREN, Elif TAŞKIN
Sıçanlarda(Genç Erişkin) Esbiothrin'in Solunum Yoluyla Uygulanmasının Bazı Enzim Düzeyleri Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 513-518, 2000 [Fulltext PDF]
24. Nedim UZEY, Kemal AK, İ. Kâmuran İLERİ
Konteynerde Saklanan Donmuş Boğa Spermasına Çevre Faktörlerinin Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 519-526, 2000 [Fulltext PDF]
25. Ahmet ALTINEL, Halil GÜNEŞ, Alper YILMAZ, Turgut KIRMIZIBAYRAK, Vedat AKGÜNDÜZ
Türk Merinosu ve Kıvırcık Irkı Koyunların Önemli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 527-542, 2000 [Fulltext PDF]
26. Bülent PELİSTER, Ahmet ALTINEL, Halil GÜNEŞ
Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Değişik Orijinli Siyah-Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.26(2), 543-559, 2000 [Fulltext PDF]