2001 / CİLT 27 / SAYI 1

01. Alev Akdoğan KAYMAZ, Utku BAKIREL, Tarık BİLAL
Enzootik Pnömonili Buzağılarda Parapoxvirus Ovis D 1701 Suşu ve Enfrofloxacin Kombinasyonunun Tedavi Etkinliği Üzerine Bir Araştırma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 1-6, 2001 [Fulltext PDF]
02. Alev AKDOĞAN KAYMAZ, Utku BAKIREL, Aydın GÜREL, Hüseyin TAN
Bir Keçide İdiopatik Diabetes Mellitus 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 7-12, 2001 [Fulltext PDF]
03. Abdülkadir UYSAL, Tarık BİLAL, Hüseyin YILMAZ, Murat ARSLAN, Abdullah KAYAR, Yücel MERAL
Araba ve Yarış Atlarında Bazı Kan ve Serum Biyokimyasal Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 13-21, 2001 [Fulltext PDF]
04. Aydın GÜREL, Mukaddes ÖZCAN, Burak KUŞÇU, Gülbin AYYILDIZ
Deneysel Hipotiroidizm Oluşturulan Bıldırcınlarda Organlarda Saptanan Değişimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 23-26, 2001 [Fulltext PDF]
05. Muharrem BALKAYA, Hüseyin VOYVODA, Cengiz ÜNSAL, Hümeyra ÇELER
Erkek ve Dişi Sprague-Dawley Ratların Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 37-47, 2001 [Fulltext PDF]
06. Hıdır DEMİR, Şebnem GÜNDAL ÇÖREKÇİ, Alper YILMAZ, Mustafa ÖZCAN
Dağlıç ve Ramlıç x Dağlıç Melezlemesi ile Elde Edilen F 1 Genotipine Ait Yapağıların Halı Sanayinde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 49-58, 2001 [Fulltext PDF]
07. Hayri EKİCİ, Aydın GÜREL, Yakut ÖZGÜR, Gülbin AYYILDIZ, Serkan İKİZ, Adem ŞENÜNVER
Endometrial Biopsi ile Kısraklarda Kronik Dejeneratif Endometritis’in Teşhis ve Kontrolu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 59-74, 2001 [Fulltext PDF]
08. Umay B.FIRAT, M.Ercan ARTAN
Yerli Kara Sığır Irkında Kollagen ve Elastik İplik Yoğunlukları Arasındaki İlişkiler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 75-79, 2001 [Fulltext PDF]
09. Oya KAHVECİOĞLU, Hasan ALPAK, Mehmet ÇAKIR, Sami ÖZCAN, Vedat ONAR
Tavşanlarda Midenin Arteriel Vascularisation’u Üzerinde Makroanatomik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 81-90, 2001 [Fulltext PDF]
10. Cengiz Sergen KONUK, İsmail KIRŞAN, Kutlay GÜRBULAK, Çağatay TEK, Adem ŞENÜNVER
Dişi Köpeklerde Östrus Sırasında Vaginal Sitolojiye Dayalı Asidofilik İndeks (Ai) ve Serum Progesteron Seviyeleri Üzerinde Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 91-97, 2001 [Fulltext PDF]
11. Ece SOYUTEMİZ, Figen ÇETİNKAYA, Şahsene ANAR
Yerli Sucuklarımızda Olgunlaşmanın ve Pastörizasyon İşlemi Uygulamanın Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 99-113, 2001 [Fulltext PDF]
12. Ece SOYUTEMİZ
İnegöl Köftelerin 4 °C’de Buzdolabında Muhafaza İşleminin Listeria monocytogenes’in Yaşamı Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 115-126, 2001 [Fulltext PDF]
13. Alper YILMAZ, Mustafa ÖZCAN, Selver PAPAKÇI
Alman Siyah Başlı Etçi, Sakız ve Kıvırcık Irkları Arasında Yapılan İkili ve Üçlü Melezlemelerin Kuzularda Deri Kalitesi Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 127-137, 2001 [Fulltext PDF]
14. Cengiz Sergen KONUK, Kutlay GÜRBULAK, Mehmet Ragıp KILIÇARSLAN, Aydın GÜREL, Adem ŞENÜNVER
Dişi Köpeklerde Bulaşıcı Veneral Tümörlerin (Tansmissible Veneral Tümör, Tvt ) Üçlü Kombinasyon Kemoterapi ile Tedavisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 139-149, 2001 [Fulltext PDF]
15. Umay B.FIRAT, H. Hakan BOZKURT
Çinçilya ve Tavşan Kıllarında Cinsiyete Göre Kıl Kalınlığı ve Medulla Kalınlığı Arasındaki İlişkiler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 151-155, 2001 [Fulltext PDF]
16. İsmail KIRŞAN, Cengiz S.KONUK, Ragıp M.KILIÇARSLAN, Adem ŞENÜNVER, Çağatay TEK, Kazım GÜVENÇ
Köpeklerde Sezaryen Operasyonunun Endikasyonları ve Komplikasyonlarına İlişkin Gözlemler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 157-170, 2001 [Fulltext PDF]
17. Remzi GÖNÜL, M.Erman OR, H.Tamer DODURKA
Koyunlarda Piyeten Hastalığının Saha Koşullarında Penisilin+Streptomisin Kombinasyonu ve/veya Bakır Sülfat Ayak Banyosu ile Tedavisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 171-177, 2001 [Fulltext PDF]
18. Ayşe SERBEST, Gül Ece SOYUTEMİZ
Broilerlerde Karkas Ağırlığı İle Kanat Ve Kafes Parça Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 179-190, 2001 [Fulltext PDF]
19. Halil GÜNEŞ, Harun CERİT
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) İlk Yumurtlama Yaşı ile Canlı Ağırlık ve Yumurta Verim Performansı Arasındaki İlişkiler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 191-198, 2001 [Fulltext PDF]
20. Hasan AKIN, Ahmet ALTINEL, Halil GÜNEŞ
Akkaraman Irkında Yaş ve Cinsiyetin Deri Kalitesi ve Randımanına Etkileri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 199-216, 2001
 [Fulltext PDF]
21. Halil GÜNEŞ, Harun CERİT, Ahmet ALTINEL
Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri Üzerine Pre-Probiyotiğin (Fermacto-500) Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 217-229, 2001 [Fulltext PDF]
22. Babür CARİOĞLU, Adem ŞENÜNVER, Huriye HOROZ, Ragıp KILIÇARSLAN
Kısraklarda Erken Embriyonik Ölümlerin Progesteron ve Gonadotrophın Releasıng Hormon (Gnrh) ile Engellenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 229-241, 2001 [Fulltext PDF]
23. Halil GÜNEŞ, Ferhan KAYGISIZ, Ömür KOÇAK, Mustafa PEKGÖZ, Murat GÖR
Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar ve Ekonomik Analizler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 243-253, 2001 [Fulltext PDF]
24. Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, Neşe KOCABAĞLI, Müjdat ALP
Broyler Yemine Toksik Düzeyde Katılan Bakır Sülfatın Performansa ve Bazı Doku Bakır Konsantrasyonlarına Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 255-262, 2001 [Fulltext PDF]
25. Çağatay Tek, M.Ragıp Kılıçarslan, İsmail Kırşan, S. Cengiz Konuk, Adem Şenünver, Kutlay Gürbulak.
Kısraklarda Gebeliğin Kontrolü Amacıyla Dışkıda Progesteron Seviyesinin Ölçülmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 263-270, 2001 [Fulltext PDF]
26. Metin PETEK, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR
Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 271-279, 2001 [Fulltext PDF]
27. Esra KURT, Ergün Ömer GÖKSOY, Bülent NAZLI
Değişik Paketleme Türlerinin Etin Kalitesi Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 281-299, 2001 [Fulltext PDF]
28. Ergün Ömer GÖKSOY, Esra KURT
Gıdaların Isıtılmasında Mikrodalga Fırın Kullanımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 301-307, 2001 [Fulltext PDF]
29. Turgut KIRMIZIBAYRAK, Ahmet ALTINEL
Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Önemli Verim Özellikleriyle İlgili Bazı Parametreler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 309-328, 2001 [Fulltext PDF]
30. Kemal AK, Süleyman BACINOĞLU, Ümüt CİRİT, İ. Kamuran İLERİ
Aygır Spermasının Dondurulmasında Santrifüj İşleminin ve Seminal Plazmanın Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(1), 329-338, 2001 [Fulltext PDF]