2001 / CİLT 27 / SAYI 2

01. Nuri TURAN, Atilla ILGAZ
Broyler ve Yumurtacı Tavuk Serumlarında , Salmonella enteritidis ve Salmonella typhimurium  Antikorlarının Serolojik Testlerle Araştırılması ve Deneysel İnfeksiyon Çalışmaları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 339-349, 2001 [Fulltext PDF]
02. Abdülkadir UYSAL
İvermektin ve Amitraz ile Sağaltılan Demodicosisli Köpeklerde Hematolojik ve Biyokimyasal Bulgular 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 351-358, 2001 [Fulltext PDF]
03. Rıfat MUTUŞ, Vedat ONAR, Uğur AYDIN, Adem TARCAN, Gülsün PAZVANT
Tavşanda Sinus Durae Matris ve Extracranial Venalarla İlişkileri Üzerinde Makroanatomik ve Radyografik Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 359-369, 2001 [Fulltext PDF]
04. Pişiriciler Rabia,  Körpınar M. Ali, Toprak Necati, Kalkan M. Tunaya
Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Tavuk Embriyo Hücrelerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 371-376, 2001 [Fulltext PDF]
05. Başaran KARADEMİR
Kaü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniklerine 1999 Yılında Kabul Edilen Hayvanların Genel Durumu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 377-383, 2001 [Fulltext PDF]
06. Başaran KARADEMİR, Mustafa SAATCI, Ali Rıza AKSOY
Farklı Tipteki Ahırların Sığır Kan Gazı Değerleri Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 385-392, 2001 [Fulltext PDF]
07. Erol Güçlü Gülanber, Kürşat Özer, Aydın GÜREL, Nuri ARIKAN
Doberman Irkı Bir Köpekte Kraniyomandibular Osteopati 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 393-400, 2001 [Fulltext PDF]
08. Erol Güçlü GÜLANBER, Ayhan BAŞTAN,  İbrahim TAŞAL, Mustafa AKTAŞ, Nuri ARIKAN
Köpeklerde Midazolam ve Ketaminle Genel Anestezi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 401-409, 2001 [Fulltext PDF]
09. Halil GÜNEŞ
Türk Ankara Keçilerinin Verimlerinin Yükseltilmesinde Kuzey Amerikan ve Güney Afrika Genotipi ile Birleştirmelerin Etkileri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 411-427, 2001
 [Fulltext PDF]
10. Ahmet NAZLIGÜL, H. Erbay BARDAKÇIOĞLU, Kenan TÜRKYILMAZ,  Nuri CENAN, Değer ORAL
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yerleşim Sıklığının Yumurta Verimi, Yumurta Ağırlığı ve Yem Tüketimine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 429-438, 2001 [Fulltext PDF]
11. H. Erbay BARDAKÇIOĞLU
Bireysel Kulübelerde Barındırılan Holştayn Buzağıların Büyüme ve Yaşama Gücüne; Doğum Ağırlığı, Cinsiyet ve Doğum Mevsiminin Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 439-458, 2001 [Fulltext PDF]
12. Gülbin ŞENNAZLI, Nuri TURAN, Aydın GÜREL, Hüseyin YILMAZ
Bir Devekuşu Çiftliğinde Saptanan Aspergillozis 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 459-467, 2001 [Fulltext PDF]
13. M.E. OR, E.G. GÜLANBER, A. KALINBACAK, Y. KARAKOÇ, Ü. KAYA,           A. ÖZTÜRK, C. TOSUN, H.T. DODURKA, H. Tan, Ü.B. BARUTÇU
Türk Çoban (Sivas Kangal) ve Alman Çoban  Köpeklerinde Kalça Displazisi ile  Serum Ldh, Alp, Ca, P, Cu, Zn Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 469-476, 2001 [Fulltext PDF]
14. Bülent ULUTAŞ, Hüseyin VOYVODA, Mehmet Besim ÖZLEM, Serdar PAŞA
Cryptosporidiosis’li Buzağılarda Spiramisin’in Terapötik Etkinliği 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 477-485, 2001 [Fulltext PDF]
15. Sami ÖZCAN, İbrahim KÜRTÜL, Kadir ASLAN
Alman Çoban Köpeklerinde Midenin (Gaster) Arteriyel Vaskularizasyonu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 487-494, 2001 [Fulltext PDF]
16. Ahmet ALTINEL, Mehmet EVRİM, Halil GÜNEŞ, Mustafa ÖZCAN
Marmara Bölgesi Koşullarında Kullanma Melezlemesi Yöntemiyle Kuzu Eti Üretimini Artırma İmkanları Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 495-500, 2001 [Fulltext PDF]
17. İsmail KIRŞAN, Kutlay GÜRBULAK, Cengiz S.KONUK, Kazım GÜVENÇ, Çağatay TEK, Adem ŞENÜNVER
Sezaryen Operasyonu ile Elde Edilmiş Neonatal Asfeksili Köpek Yavrularının Farklı İlaçlar ile Tedavisi Üzerine Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 501-512, 2001 [Fulltext PDF]
18. Suzan DAĞLIOĞLU, Altan ARMUTAK, Mustafa ÖZCAN, Süleyman BÖLER, Hasan AKIN
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Farklı Genotipteki Koyunlara Ait Ham ve Mamül Deri Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Bölüm I) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 513-534, 2001 [Fulltext PDF]
19. Suzan DAĞLIOĞLU, Altan ARMUTAK, Mustafa ÖZCAN, Süleyman BÖLER, Hasan AKIN
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Farklı Genotipteki Koyunlara Ait Ham ve Mamül Deri Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Bölüm II) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 535-540, 2001 [Fulltext PDF]
20. Aynur GÜLANBER, Serdar Seçkin ARUN, Meltem ULUTAŞ ESATGİL
İstanbul’da Bir Köpekte Viseral Leıshmanıosıs Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 541-546, 2001 [Fulltext PDF]
21. Kamil BOSTAN, Bülent NAZLI, Özge ÖZGEN ARUN
Ektriksel Stimülasyonun Ette Gevreklik ve Mikroflora Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 547-556, 2001 [Fulltext PDF]
22. Tarık BİLAL, Yücel MERAL
Yüksek Verimli Süt İneklerinde Yağlı Karaciğer Sendromu Riskini Araştırmak Amacıyla Ultrasonografik ve Biyokimyasal Muayeneler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 557-567, 2001 [Fulltext PDF]
23. Tarık BİLAL
İngiliz Aygır ve Kısraklarında Sol Ventrikül İç Çap, Myocardium Kalınlığı ve Ejeksiyon Zamanı Üzerine M-Mod Ekokardiografik Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 569-576, 2001 [Fulltext PDF]
24. Mustafa ÖZCAN, Bülent EKİZ, Halil GÜNEŞ
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Gruplandırılmış Yumurta Ağırlığı ve Çıkım Ağırlığının Büyüme Performansı Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 577-584, 2001 [Fulltext PDF]
25. Ahmet HALİL, Bülent  NAZLI
Kesim Öncesi Kasaplik Koyunlara Uygulanan Elektrikle Bayiltma Metodunun Et Kalitesine Etkisi Üzerine Araştirmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 585-603, 2001 [Fulltext PDF]
26. Tarık BİLAL, Yücel MERAL
İngiliz Irkı Yarış Atlarında M-Mod Ekokardiografi Yöntemiyle Ejeksiyon Faz İndekslerinin Saptanması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 605-608, 2001 [Fulltext PDF]
27. Ülker ÇÖTELİOĞLU, Murat ARSLAN, Erdal MATUR, Utku BAKIREL, Mukaddes ÖZCAN, Cevdet TOSUN
Yarış Atı Olarak Yetiştirilen Atlarda Fiziksel Egzersizin Bazı Fizyolojik Parametrelere ve Plazma CK ve LDH Düzeylerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 609-615, 2001 [Fulltext PDF]
28. H. Tamer DODURKA, Abdullah KAYAR,        M. Erman OR, Remzi GÖNÜL
Köpeklerde Destruktif Davranış Bozukluklarının Tedavisinde Diazepam Ve Fluoxetine Kombinasyonunun Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 617-621, 2001 [Fulltext PDF]
29. Kamil BOSTAN, Harun AKSU, Özge ÖZGEN, Muammer UĞUR
Kıyma ve Kuşbaşı Etlerde Campylobacter Jejuni’ninCanlılığı Üzerine Soğutulmuş ve Dondurulmuş Muhafazanın Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 623-630, 2001 [Fulltext PDF]
30. Kamil BOSTAN, Muammer UĞUR, Ömer ÇETİN
Kanatlı Etinden Salam Üretimi Üzerine Deneysel Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 631-644, 2001 [Fulltext PDF]
31. Kamil BOSTAN, Muammer UĞUR, Ömer ÇETİN
Bitkisel Yağ ve Lif Kullanılarak Kanatlı Eti Salamı Üretimi Üzerine Deneysel Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 645-657, 2001 [Fulltext PDF]
32. Serhat PAPUÇÇUOĞLU
Sığır Oositlerinin In Vitro Olgunlaştırılmasında HEPES ve Hormonların Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.27(2), 659-670, 2001 [Fulltext PDF]