2002 / CİLT 28 / SAYI 1

01. M. Oğuz ÖZTÜRK, F. Naci ALTUNEL
Manyas (Kuş) Gölündeki Tatlısu Kolyosu  (Chalcalburnus Chalcoıdes)’Nun  Parazit Faunası Üzerine İncelemeler ve Türkiye Helminth Faunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı (Dactylogyrus Chalcalburni) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 1-9, 2002 [Fulltext PDF]
02. H.T.DODURKA, U.BAKIREL
Bir Köpekte Ehrlichiosis Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 11-16, 2002 [Fulltext PDF]
03. Nejlet FİLİZ
Yüksek Isı Uygulaması İle Üretilen “Türk Sucuklarında" Starter Kültür Kullanımı Üzerine Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 17-29, 2002 [Fulltext PDF]
04. Remzi GÖNÜL, Utku BAKIREL, H.Tamer DODURKA
Hipotiroidili Bir Köpekte Elektrokardiyografik ve Ekokardiyografik Değişiklikler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 31-39, 2002 [Fulltext PDF]
05. İbrahim FIRAT, Tahsin YEŞİLDERE
IBV - İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nun Üç Patojen Suşu ile İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 41-64, 2002 [Fulltext PDF]
06. İbrahim KÜRTÜL, Nejdet DURSUN, Sami ÖZCAN
Alman Çoban Köpeklerinde Böbreklerin ve Böbreküstü Bezlerinin Arteriyel Vaskularizasyon İlişkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 65-71, 2002 [Fulltext PDF]
07. Murat ARSLAN
Japon Bıldırcınlarında  (Coturnix  Coturnix Japonica) Hipertiroidizm ve Hipotiroidizmin Canlı Ağırlık ile Karkas Değerleri Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 73-79, 2002 [Fulltext PDF]
08. Huriye HOROZ, M.Ragıp KILIÇARSLAN, Serhat ALKAN, Kemal AK,          Güven KAŞIKÇI, Çağatay TEK
Kısraklarda Erken İkiz Gebeliğin Ezilerek Tek Gebeliğin Sağlanması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 81-84, 2002 [Fulltext PDF]
09. Mukaddes ÖZCAN, Murat ARSLAN, Ülker ÇÖTELİOĞLU, Utku BAKIREL
Yarış Atı Olarak Yetiştirilen Atlarda Fiziksel Egzersizin Lipit ve Protein Profili Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 85-90, 2002 [Fulltext PDF]
10. Murat ARSLAN, Mukaddes ÖZCAN, Cevdet TOSUN, Ülker ÇÖTELİOĞLU,   Erdal MATUR
Yarış Atı Olarak Yetiştirilen Atlarda Fiziksel Egzersizin Bazı Plazma Enzimleri İle  Ca ve  P  Düzeylerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 91-97, 2002 [Fulltext PDF]
11. Alev AKDOĞAN KAYMAZ, Tuncay ALTUĞ, Utku BAKIREL, Remzi GÖNÜL, Ömer GÜZEL, Hüseyin TAN
Egzemalı Köpeklerde Serum Çınko, Bakır ve Alfa-Tokoferol Düzeylerı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 99-104, 2002 [Fulltext PDF
12. Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN,          Recep KAHRAMAN, Neşe KOCABAĞLI, Müjdat ALP, Gülsüm E. ÖZTEKIN
Broyler Yemine Toksik Düzeyde Katılan Çinko Sülfatın Performansa ve Bazı Doku Çinko Konsantrasyonlarına Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 105-112, 2002 [Fulltext PDF]
13. Haydar BAĞIŞ
Transgenik Biyoreaktörlerde Rekombinant Proteinlerin Üretimi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 113-123, 2002 [Fulltext PDF]
14. Tülay BAKIREL
Veteriner Toksikoloji Yönünden Trakya Bölgesi’nin Zehirli Bitkileri Üzerine Çalışmalar I. Trakya Bölgesi’ndeki Zehirli Bitki Türlerinin Yöredeki Yayılışları ile İçerdikleri Etken Maddelerin Kalitatif Yönden Saptanması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 125-142, 2002 [Fulltext PDF]
15. Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ
İstanbul’da Kasaplık Koyun ve Koyun Eti Pazarlamasında Aracı Marjları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 143-153, 2002 [Fulltext PDF]
16. Hıdır DEMİR, Bülent EKİZ, Alper YILMAZ, Özkan ELMAZ
Kıvırcık ve Sakız X Kıvırcık Melezi F1 Koyunların Dölverimi ve Kuzularının Yaşama Gücü 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 155-161, 2002 [Fulltext PDF]
17. Tanay BİLAL, Serdal UĞURLU,Turgut KIRMIZIBAYRAK
Farklı Düzeylerde Balık Unu İçeren Rasyonlara Sodyum Bikarbonat İlavesinin Broyler Performansı ve Katı Mide Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 163-174, 2002 [Fulltext PDF]
18. Rıfat MUTUŞ
Tavşanlarda Vena Linguofacialis’in Dağılımının Makroanatomik Olarak İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 175-183, 2002 [Fulltext PDF]
19. Hıdır DEMİR, Recep KAHRAMAN, Mustafa ÖZCAN, Ferhan KAYGISIZ, Bülent EKİZ
Kıvırcık Kuzuların Rasyonuna Katılan Zinc Bacitracin’in Besi Performansına, Bazı Karkas Özelliklerine ve Kuzu Maliyetine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 185-198, 2002 [Fulltext PDF]
20. Tarık BİLAL, Yücel MERAL
İngiliz ve Arap Atlarında Hematolijık Değerler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 199-207, 2002 [Fulltext PDF]
21. Mustafa AKTAŞ, Kürşat ÖZER, Cem PERK, Suphi Erdem ACAR
Köpeklerde Divertikulum Rekti’nin Dorsal Yaklaşım Tekniği ile Sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 209-218, 2002 [Fulltext PDF]
22. Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, Vedat KELEŞ
İstanbul’da Köpeklerde Pire Enfestasyonları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 219-225, 2002 [Fulltext PDF]
23. Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, Handan ÇETİNKAYA
İstanbul’da güvercinlerde Haemoproteus columbae ve Pseudolynchia canariensis’in yaygınlığı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 227-229, 2002 [Fulltext PDF]
24. Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, Handan ÇETİNKAYA
İstanbul’da Güvercinlerde Bit Enfestasyonları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 231-234, 2002 [Fulltext PDF]
25. Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, İlker EFİL
Istanbul’da Bir Güvercinde Trypanosomosis Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 235-237, 2002 [Fulltext PDF]
26. Kemal ALTUNATMAZ, Serhat ÖZSOY, Yalçın DEVECİOĞLU
Kedi ve Köpeklerde Caput ve Collum Femoris Kırıklarının İnternal Fiksasyonla Sağıltımları Üzerine Klinik Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 239-248, 2002 [Fulltext PDF]
27. Özlem Turgay ERDOĞRUL, Ömer ÇETİN, Özer ERGÜN
Fermente Sucuklardan İzole Edilen Pediococcus Pentosaceus Suşlarının Bazı Metabolik ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(1), 249-254, 2002 [Fulltext PDF]