2002 / CİLT 28 / SAYI 2

01. Nuri TURAN, Atilla ILGAZ
Broyler ve Yumurtacı Tavuk Serumlarında , Salmonella enteritidis ve Salmonella typhimurium  Antikorlarının Serolojik Testlerle Araştırılması ve Deneysel İnfeksiyon Çalışmaları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 255-266, 2002 [Fulltext PDF]
02. Recep KAHRAMAN, Derviş ÖZÇELİK, İsmail ABAŞ, Şefik DURSUN
Kıvırcık Kuzu Rasyonlarına Katılan Zinc Bacitracinin Bazı Kan ve Doku Parametrelerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 267-275, 2002 [Fulltext PDF]
03. Özlem Turgay ERDOĞRUL, Hilal Çolak, Özer ERGÜN
Yersinia enterocolitica’nın Farklı Isı İşlemleri Kullanılarak Üretilen Yoğurtlarda Varlığı ve Gelişimi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 277-280, 2002 [Fulltext PDF]
04. Rauf YÜCEL, Serhat ÖZSOY, Kemal ALTUNATMAZ
Bir devekuşunda (struthio camelus) Parmak Deformasyonu ve Operatif Sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 281-286, 2002 [Fulltext PDF]
05. Murat ŞAROĞLU, Nuri ARIKAN
Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 287-300, 2002 [Fulltext PDF]
06. C. PERK, M. ŞAROĞLU, E. TAŞKIN, C. OKTAY, S. ÖZTEZCAN
Serum Nitrik Oksit Seviyesi Deri Transplantasyonu Sonrasında Akut Rejeksiyonu Gösteren bir Kriter Olabilir mi? 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 301-306, 2002 [Fulltext PDF
07. Halil GÜNEŞ, Ömür KOÇAK
Buzağıların Süt Yerine Kolostrum ile Beslenmesinin Sütten Kesim Dönemindeki Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 307-312, 2002 [Fulltext PDF]
08. Erdal İLGÜ, Halil GÜNEŞ
Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 313-335, 2002 [Fulltext PDF]
09. M. Erman OR, Utku BAKIREL, Handan TUNCEL, Seçkin ARUN, Yunus KARAKOÇ, H.Tamer DODURKA, Ü. Bora BARUTÇU
Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko ve Bakır Düzeyleri ile Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 337-345, 2002 [Fulltext PDF]
10. Hakan KALENDER
Laboratuvar Hayvanlarından Salmonella spp. İzolasyonu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 347-351, 2002 [Fulltext PDF]
11. Çağatay TEK, M. Ragıp KILIÇARSLAN, Ahmet SABUNCU, Güven KAŞIKÇI, Serhat ALKAN
Postpartum İneklerde Farklı PGF2a Analoglarının (Cloprostenol,Dinoprost) ve GnRH’ın Östrus, Serum Östradiol 17 b ve Gebe Kalma Oranları Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 354-359, 2002 [Fulltext PDF]
12. Yalçın DEVECİOĞLU, Rauf YÜCEL
Köpeklerde Kolumna Vertebralis ve Medulla Spinalis Lezyonlarının Klinik Değerlendirilmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 361-379, 2002 [Fulltext PDF]
13. Özlem GÜZEL, E. Cem PERK
Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı ve Sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 381-401, 2002 [Fulltext PDF]
14. M. Ragıp KILIÇARSLAN
Kısraklarda Bir Gnrh Analoğu Olan Deslorelin Acetate ile Ovulasyonun Uyarılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 403-409, 2002 [Fulltext PDF]
15. Altan ARMUTAK
Doğu ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi  (I. Memeli Hayvanlar) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg
28(2), 411-427, 2002 [Fulltext PDF]
16. Altan ARMUTAK
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Kuruluşu ve İlk On Yıllık (1972-1982) Gelişimi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 429-445, 2002 [Fulltext PDF]
17. Serhat ÖZSOY, Kürşat ÖZER,  Seçkin ARUN
Sığır Ayaklarının  Postmortem Makroskopik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 447-458, 2002 [Fulltext PDF]
18. Seran TEMELLİ, Şahsene ANAR
Bursa’da Tüketime Sunulan Baharat ve Çeşni Verici Otlarda Bacillus Cereus’un Yaygınlığı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 459-465, 2002 [Fulltext PDF]
19. Seran TEMELLİ, Süreyya SALTAN EVRENSEL, Şahsene ANAR, Mustafa TAYAR
Bursa’da Tüketilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 467-473, 2002 [Fulltext PDF]
20. Hasan Rahimi Aghdam, Serhat Pabucçuoğlu, Serhat Alkan
Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.28(2), 475-487, 2002 [Fulltext PDF]