2003 / CİLT 29 / SAYI 1

01.
Nuh KILIÇ
Köpeklerde L-Methadon ve Acepromazinle Sedatif-Analjezik Premedikasyon ve Ketamin / Xylazinle Intravenöz Anestezi.
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 1-7,
 2003 [Fulltext PDF]
02.
Faruk BALCI, Metin PETEK, Hasan BAŞPINAR Mustafa OĞAN
Farklı Genotip Yumurtacı Tavukların Eşdeğer Çevre Koşullarında Karşılaştırmalı Verim Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 9-20, 2003 [Fulltext PDF]
03.
Feyyaz ÖNDER, Tufan KEÇECİ
Konya Merinosu Kuzularda Rasyona Çinko ve Bakır İlavesinin Canlı Ağırlık Kazancı, Rumen Protozoonları ve Yapağı Kalitesinin Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 21-31, 2003 [Fulltext PDF]
04.
Feyyaz ÖNDER, Tufan KEÇECİ
Konya Merinosu Kuzularda Rasyona Çinko ve Bakır İlavesinin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 33-41, 2003 [Fulltext PDF]
05.
Ferhan H. KAYGISIZ, Şebnem ÇÖREKÇİ
Broiler Üretiminde Zeolitli Altlığın Tekrar Kullanılabilirliğinin Fayda Maliyet Analizi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 43-50, 2003 [Fulltext PDF]
06. Serhat ALKAN, Güven KAŞIKÇI, Ümüt CİRİT
Damızlık Hindilerde Kuluçka Davranışlarının Pimozid Kullanılarak Engellenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 51-60, 2003 [Fulltext PDF]
07. Şebnem ÇÖREKÇİ, Ahmet ALTINEL, Seyyal AK, Halil GÜNEŞ, Hıdır DEMİR
Broiler Üretiminde Zeolitin Altlık Materyali Olarak Kullanılma Olanakları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 61-70, 2003 [Fulltext PDF]
08. Aynur  GÜLANBER
İstanbul’da Bir Kedide Cheyletiellosis Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 71-75, 2003 [Fulltext PDF]
09. Nuh KILIÇ, Serdar PAŞA, Kamil SEYREK, Nejdet GÜZEL
Köpeklerde Ketamin /Xylazin /Propofol’le Intravenöz Enjeksiyon Anestezisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 77-82, 2003 [Fulltext PDF]
10. Ahmet GÜLÇUBUK
1995-2000 Yılları Arasında İstanbul’da Saptanan Köpek Tümörleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 83-91, 2003 [Fulltext PDF]
11. Defne ŞADALAK, S.Erdem ACAR
Köpeklerin Omuz, Dirsek ve Diz Eklemlerinde Artroskopik İncelemeler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 93-110, 2003 [Fulltext PDF]
12. Serhat ALKAN, Huriye HOROZ, Güven KAŞIKÇI, Cumhur SÖNMEZ, Kemal AK
Kısraklarda Üreme Mevsiminin Farklı Dönemlerinde Vaginal ProgesteronUygulamalarının Fertiliteye Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 111-117, 2003 [Fulltext PDF]
13. Zihni MUTLU, Serhat ÖZSOY 
Köpeklerin Ekstremitelerinde İlizarov Eksternal Fiksatör Uygulamaları Üzerine Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 119-135, 2003 [Fulltext PDF]
14. Kemal ALTUNATMAZ, S.Erdem ACAR, Defne Joan ŞADALAK, Oktay DÜZGÜN   
Köpeklerde Domuz Ekleminin Mediale Çıkıklarının Sağaltımında İki Farklı Operatif Tekniğin Kullanılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 137-146, 2003 [Fulltext PDF]
15. Alper BARAN, Kemal AK, İ.Kamuran İLERİ  
Dişi Köpeklerde Taze ve Donmuş Spermayla Intravaginal Yolla Yapılan Sun’i Tohumlama Uygulamalarında Elde Edilen Fertilite Oranları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 147-156, 2003 [Fulltext PDF]
16. Sema BİRLER, Serhat PABUÇÇUOĞLU, Serhat ALKAN, Kemal AK, 
Mithat EVECEN, İ. Kamuran İLERİ
Koyun Embriyolarının İn Vitro Üretilmesi Üzerine Olgunlaşma ve Fertilizasyon Medyumlarına Yapılan Katkılar ve Koyun Ovidukt Epitel Hücreleri ile Ko-Kültürün Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 157-165, 2003 [Fulltext PDF]
17. Serhat ÖZSOY, Kemal ALTUNATMAZ, Murat ŞAROĞLU, Özlem GÜZEL, Rauf YÜCEL
Bir Midilli Kısrağında Monteggia Kırığı ve Operatif Sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(1), 167-174, 2003 [Fulltext PDF]