2003 / CİLT 29 / SAYI 2

01. Serhat  ÖZSOY, Kemal   ALTUNATMAZ,  Özgür  AKSOY
Köpeklerde Legg-Calve-Perthes (Avaskuler Femur Başı Nekrozu) Lezyonlarının Etiyolojik ve Radyolojik Olarak  Değerlendirilmesi (49 Olgu) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 179-184, 2003 [Fulltext PDF]
02. Serhat ÖZSOY, Kemal ALTUNATMAZ
Kedi ve Köpeklerde Trochanter Major Kırıklarının Değerlendirilmesi (1992-2002)
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 185-193, 2003 [Fulltext PDF]
03. Selver PAPAKÇI, Ayşen FIRAT
Kıvırcık ve Dağlıç Irkı Kuzu Derilerindeki Kollagen Miktarının Tayini ve Bunun Mamul Deri Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 195-202, 2003 [Fulltext PDF]
04. Utku BAKIREL, Tülay BAKIREL, Güven KASIKCI, Erman OR
Ötiroid Köpeklere Methimazol Uygulanmasıyla Oluşan Hipotiroidizmin Hemodinamik Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 203-211, 2003 [Fulltext PDF]
05. Alper YILMAZ, Ahmet ALTINEL
Alman Siyah Başlı Etçi Irkının Baba Hattı Olarak Kullanılmasıyla Elde Edilen Üçlü Kullanma Melezi Kuzular ile Kıvırcık ve Türk Merinosu Kuzuların Büyüme Hızı ve Yaşama Gücü Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 213-219, 2003 [Fulltext PDF]
06. Alper YILMAZ, Ahmet ALTINEL
Kesim Kuzusu Elde Etmek Amacıyla Alman Siyah Başlı Etçi Koçlarla Birleştirilen Sakız X Kıvırcık (F1) Koyunlar ile Kıvırcık ve Türk Merinosu Koyunların Dölverimi ve Süt Verimi Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 221-227, 2003 [Fulltext PDF]
07. Şerife Şule GEZEN, Faruk BALCI, Serdar KARDEŞ, Metin PETEK, Gülay DENİZ
Enerji ve Protein Düzeyleri Farklı Rasyonlara L-Karnitin Katkısının Broyler Performansı ve İç Organ Ağırlıklarına Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 229-240, 2003 [Fulltext PDF]
08. Mustafa YILDIZ, Erdal ŞENER
Karadeniz Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Biyo-Teknolojik Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 241-252, 2003 [Fulltext PDF]
09. Mithat EVECEN, B. Evrim ŞAHİN, Alper BARAN, Kemal AK, İ.Kamuran İLERİ
Kedi Oositlerinin İn Vitro Fertilizasyonu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 253-258, 2003 [Fulltext PDF]
10. Alper YILMAZ, Ahmet ALTINEL
Alman Siyah Başlı Etçi X F1 (Sakız X Kıvırcık) Melezleri İle Kıvırcık ve Türk Merinoslarında Bazı Çevre Faktörlerinin Süt Verimi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 259-266, 2003 [Fulltext PDF]
11. Ahmet Zeki EMRELLİ, Huriye HOROZ, Çağatay TEK
Merinos Irkı Koyunlarda Mevsim Dışı Melatonin ve Progesteron Uygulamalarının Östrus Siklusunun Uyarılması ve Döl Verimine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 267-275, 2003 [Fulltext PDF]
12. Ahmet SABUNCU, Huriye KAYA, Çağatay TEK
Doğum Sonrası Anöstrus Gösteren Süt İneklerinde Ovaryum Aktivitelerinin Pgf2 Alfa ve Gnrh ile Uyarılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 277-284, 2003 [Fulltext PDF]
13. Murat ŞAROĞLU, Özgür AKSOY
Köpeklerde Nazolakrimal Kanal Sisteminin Hastalıkları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 285-293, 2003 [Fulltext PDF]
14. Kemal ALTUNATMAZ
Kırık Sağaltımında İnterlocking Pin Kullanımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 29(2), 295-301, 2003 [Fulltext PDF]