2004 / CİLT 30 / SAYI 1

01. Kemal ALTUNATMAZ, Özgür AKSOY, Serhat ÖZSOY
Kedi ve Köpeklerde Ossa Coxae Kırıkları ve Bunlarla Eş Zamanlı Şekillenen Ortopedik Lezyonların Radyografik Olarak Değerlendirilmesi (1992-2002): 621 Olgu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 1-9, 2004 [Fulltext PDF]
02. Kemal ALTUNATMAZ, Aytaç Sedat KAVAL, Ahmet GÜLÇUBUK, Serhat ÖZSOY
Köpeklerin Dirsek Eklemleri Lateralinde Karşılaşılan Susam Kemikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 11-20, 2004 [Fulltext PDF]
03. Murat ŞAROĞLU, Aytaç Sedat KAVAL
Felin Kornea Nekrozu ve Konjunktival Pediküllü Greft ile Operatif Sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 21-28, 2004 [Fulltext PDF]
04. Arif KURTDEDE, C.Çağrı CINGI, Kerem URAL, Barış SARI
İki Muhabbet Kuşunda Pullu Bacak Sendromu ve Sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 29-33, 2004 [Fulltext PDF]
05. Kutlay GÜRBULAK, M. Ragıp KILIÇARSLAN
Gebe İneklerde Levamizol Uygulamalarının Doğum Sonu Mastitis, Metritis ve Fötal Ölümler Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 35-46, 2004 [Fulltext PDF]
06. E. Cem PERK, Oktay DÜZGÜN, Özlem GÜZEL, Zihni MUTLU
Domuzlarda  İnhalasyon  Anestezisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 47-59, 2004 [Fulltext PDF]
07. M. Erman OR, Remzi GÖNÜL, Derviş ÖZÇELİK, Tevfik GÜLYAŞAR,  E. Güçlü GÜLANBER, Ümit KAYA, Ü.Bora BARUTÇU, H.Tamer DODURKA
Raşitizm Görülen Taylarda Serum Alp, Ldh, Ca, P, Fe, Cu ve Zn Düzeyleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 61-66, 2004 [Fulltext PDF]
08. Nezir Yaşar TOKER
Gebe Koyunlarda ve Yeni Doğan Kuzularda Kolesterolün Kan Serumu ve Lipoprotein Fraksiyonlarına Ait Dağılımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 67-74, 2004 [Fulltext PDF]
09. Mustafa YILDIZ, Erdal ŞENER
 Farklı Bitkisel Yağlar İlave Edilen Diyetlerin Levrek (dicentrarchus labrax l.,1758) Yavrularında Büyüme Performansı ve Vücut Kompozisyonuna Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 75-88, 2004 [Fulltext PDF]
10. Nezir Yaşar TOKER
HPLC ile Vitamin A ve E'nin Floresans Dedektör ve Ters Faz Kolon Aracılığında Miktar Tayini ve Kolon Performansının Ölçümü 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 89-97, 2004 [Fulltext PDF]
11. Serkan İKİZ, N. Yakut ÖZGÜR
Trakya Yöresindeki Sığırlarda Leptospira İnterrogans Antikorlarının Elısa ve Mikroskobik Aglutinasyon Testi (Mat) ile Belirlenmesi ve Kesime Gönderilen Sığırlarda Leptospirozis Üzerine Bakteriyolojik Çalışmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 99-111, 2004 [Fulltext PDF]
12. Ömür KOÇAK, Halil GÜNEŞ
Farklı Dönemlerde Rasyonlarına Kuru Ot İlave Edilen Buzağıların Büyüme Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 113-119, 2004 [Fulltext PDF]
13. Tülay AKAYLI, Gülşen TİMUR
Yavru Alabalıklarda (Oncorhynchus Mykiss) Pseudomonad Septisemisi Üzerinde Bir Çalışma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 121-131, 2004 [Fulltext PDF]
14. Nazan İNCE, Vedat ONAR
Dermestid Böcekleri:Biyoloji’si ve Koloni Oluşturulması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 133-140, 2004 [Fulltext PDF]
15. Kemal ALTUNATMAZ
Kırık İyileşmesinin Biyolojisi ve Biyolojik Osteosentez 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 141-147, 2004 [Fulltext PDF]
16. Yalçın DEVECİOĞLU, Mustafa AKTAŞ
Köpeklerde Wobbler Sendromu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(1), 149-155, 2004 [Fulltext PDF]