2004 / CİLT 30 / SAYI 2

01. MEHMET ELMALI
Bitlis’te Satışa Sunulan Karkas ve Kıymalarda  C. jejunı’nin Varlığı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 1-9, 2004 [Fulltext PDF]
02. Cem PERK, Aytaç Sedat KAVAL, Suphi Erdem ACAR
Bir Köpekte Rastlanan Ösefagus Obstruksiyonu ve Posoperatif Stenosis Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 11-18, 2004 [Fulltext PDF]
03. Hüseyin ESECELİ, Recep KAHRAMAN
Ayçiçek ve Balık Yağı Katılan Yumurta Tavuğu  Rasyonlarına  E ve C Vitamini İlavesinin Yumurta Sarısı Yağ Asitleri Kompozisyonu ile Malondialdehit Düzeyine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 19-35, 2004 [Fulltext PDF]
04. Gönen KAYA L
Koyunlarda Peripartal Dönemde Enerji Metabolizmasını Etkileyen Faktörler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 37-49, 2004 [Fulltext PDF]
05. H.Erbay BARDAKÇIOĞLU, M.Kenan TÜRKYILMAZ, Ahmet NAZLIGÜL
Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 51-62, 2004 [Fulltext PDF]
06. Ferhan H. KAYGISIZ, Filiz AKDAĞ
İstanbul İlindeki Veteriner Klinik İşletmelerinin Teknik ve Mali Yapıları ile İşletmecilik Sorunları Üzerine Bir Araştırma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 63-78, 2004 [Fulltext PDF]
07. Filiz AKDAĞ
Yerli Irk Mandalarda Kesim Yaşının Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 79-86, 2004 [Fulltext PDF]
08. Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Haydar ÖZPINAR, Ahmet Yavuz PEKEL, Halil Can KUTAY, Onur KESER
Farklı Yağ Asiti Kaynaklarının Yumurta Sarısı Yağ Asiti Kompozisyonu ve Malondialdehit Düzeyine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 87-102, 2004 [Fulltext PDF]
09. Suphi Erdem ACAR, Kemal ALTUNATMAZ, Yalçın DEVECİOĞLU, Defne Joan ŞADALAK
Köpeklerde Eklem İçi Hastalıkların Tanısında Direkt ve İndirekt Radyografiler (Artrografi) ile Artroskopi’nin Karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 103-122, 2004 [Fulltext PDF]
10. Jale KORUN, Tülay AKAYLI
Kültür Levrek (Dıcentrarchus Labrax) Balıklarında Parazitik Bir Isopod: Ceratothoa Oestroıdes ve Sekonder Bakteriyel İnfeksiyonlar Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 123-132, 2004 [Fulltext PDF]
11. Tülay AKAYLI, Jale KORUN
Bir Lepistes Üretim Ünitesindeki Balıklarda (Poecillia ReticulataPseudomonas fluorescens  ile Birlikte Görülen Flavobakteriosis Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 133-142, 2004 [Fulltext PDF]
12. Altan ARMUTAK
Doğu ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi II. Sürüngenler, Balıklar, Kanatlılar ve Mitolojik Hayvanlar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 143-157, 2004 [Fulltext PDF]
13. Mustafa ÖZCAN, Bülent EKİZ, Alper YILMAZ, Ayhan CEYHAN
Türk Merinoslarında (Karacabey Merinosu) Büyüme ve İlk Kırkım Yapağı Verimini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 159-167, 2004 [Fulltext PDF]
14. Altan ARMUTAK
Eskiçağ Uygarlıklarında Kurban Edilen Hayvanlar Üzerine bir İnceleme 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30(2), 169-180, 2004 [Fulltext PDF]