2005 / CİLT 31 / SAYI 1

01. Hümeyra ÜNSAL, Muharrem BALKAYA, Cengiz ÜNSAL
Farelerde Kan Alma Yerinin Hematolojik Değerler Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 1-7, 2005 [Fulltext PDF]
02. Murat ŞAROĞLU, Mustafa AKTAŞ, Dilek OLGUN, Serdar Seçkin ARUN
Yeni Bir Teknik: Eklem Hastalarında Üçüncü Gözkapağı Kıkırdağının Greft Materali Olarak Kullanımı ve Etil-2-Siyanoakrilatın Greft Fraksiyonuna Etkisi. Tavşanlarda Deneysel Çalışma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 9-18, 2005 [Fulltext PDF]
03. Mehmet ELMALI, Hilmi YAMAN
Kars’ta Tüketilen Yoğurtların Mikrobiyolojik Kalitesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 19-24, 2005 [Fulltext PDF]
04. Mehmet İSFENDİYAROĞLU, Hıdır DEMİR, Şebnem G.ÇÖREKÇİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İvesi X Kıbrıs Yerli F1 ve Sakız X Kıbrıs Yerli F1 Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 25-40, 2005 [Fulltext PDF]
05. Özlem ERDOĞRUL, Ali AYDIN, Özer ERGÜN
Değişik pH ve Sıcaklık Değerleri ile Farklı Sodyum Polifosfat ve Nacl Konsantrasyonlarının Yersinia enterocolitica’nın ÜremesiÜzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 41-53, 2005 [Fulltext PDF]
06. Özlem ERDOĞRUL, Özer ERGÜN
Kahramanmaraş Piyasasında Tüketilen Sucukların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 55-65, 2005 [Fulltext PDF]
07. Pınar Alkım ULUTAŞ, İlker SERİN, Ahmet CEYLAN
Horozlarda Seminal Plazma Lipid Peroksidasyonu ve Ekstraselüler Antioksidanlar ile Bazı Spermatolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 67-74, 2005 [Fulltext PDF]
08. Kemal ÖZTABAK,  Aysel ÖZPINAR
Yeni Doğan Kuzularin Kolostrum ve Inek Sütüyle Beslenmesinin Serum Bakir ve Çinko Düzeylerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 75-81, 2005 [Fulltext PDF]
09. Bülent NAZLI, Hilal ÇOLAK, Hamparsun HAMPİKYAN
İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Sakatatlarda Bazı Anabolizan Kalıntılarının Mevcudiyeti Üzerine Bir Çalışma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 83-92, 2005 [Fulltext PDF]
10. Kemal KUTLAY, Gülhan TÜRKAY HOŞTÜRK
Sağlıklı ve Deri Poblemleri olan Köpeklerde Bazı Biyokimyasal Kan Parametrelerinde Değişiklikler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 93-98, 2005 [Fulltext PDF]
11. Nihal TOPALOĞLU, Halil GÜNEŞ
İngiltere’deki Siyah-Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 99-118, 2005 [Fulltext PDF]
12. Bülent EKİZ, Ömür KOÇAK, Alper YILMAZ, Halil GÜNEŞ
Esmer Irk Danaların Entansif Koşullardaki Bazı Besi ve Kesim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 119-128, 2005 [Fulltext PDF]
13. İbrahim ŞEKER, Selim KUL, Metin BAYRAKTAR, Özge YILDIRIM
Japon Bıldırcınlarında (Coturnıx coturnıx japonica) Yumurta Verimi ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Yaşın Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 129-138, 2005 [Fulltext PDF]
14. Özlem GÜZEL, Cem PERK, Mustafa AKTAŞ, Yalçın DEVELİOĞLU
Tavşanlarda Endotrakeal Entübasyon Tekniği Kullanarak İnhalasyon Anestezisi Uygulaması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 139-148, 2005 [Fulltext PDF]
15. Nihal TOPALOĞLU, Halil GÜNEŞ
İngiltere’de Yetiştirilen Siyah-Alaca Sığırların Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 149-164, 2005 [Fulltext PDF]
16. Gönen KAYA
Gebe Kısraklarda ve Yeni Doğan Taylarda Tiroid Hormon Konsantrasyonları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 167-178, 2005 [Fulltext PDF]
17. Suleyman Korkut TEKELI, Kemal  OZTABAK,  Feraye ESEN GURSEL
Yumurtacı Tavukların Yemine Yüksek Dozda İlave Edilen Bakırın Yumurta Üretimi, Yumurta Kabuk Ağırlığı ve Yumurta Kabuk Kalınlığına Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 179-185, 2005 [Fulltext PDF]
18. İbrahim FIRAT, Ahmet GÜLÇUBUK, Handan ÇETİNKAYA
İstanbul’ da Üç Köpekte Dirofilaria immitis Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 187-193, 2005 [Fulltext PDF]
19. Güneş SERİN
Sütçü İneklerde Teat Dipping 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1), 197-203, 2005 [Fulltext PDF]