2005 / CİLT 31 / SAYI 2

01. Jale KORUN, R. Eda TEPECİK
Kültür Levrek dicentrarchus labrax (l.) Balıklarında Lernanthropus spp. Blainville, 1822 Enfeksiyonunda Solungaç Lezyonları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 1-8, 2005 [Fulltext PDF]
02. Gülşen TİMUR, Rana Pelin GÜVENER, Jale KORUN
Bir Plati Balığında (xıphophorus  maenlatus) Saptanan   Leistophora spp. Enfeksiyonunun Histopatolojik Yönlü İncelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 9-18, 2005 [Fulltext PDF]
03. Bülent EKİZ, Mustafa ÖZCAN, Alper YILMAZ
Türk Merinosu (Karacabey Merinosu) Koyunlarda Koyun Verimliliği Özellikleri ile Koyunların Doğum, Sütten Kesim ve Kirli Yapağı Ağırlıkları Arasındaki Genetik Korrelasyonlar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 19-31, 2005 [Fulltext PDF]
04. Ahmet NAZLIGÜL, Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ, Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Çıkış Ağırlığı, Büyüme Performansı ve Yaşama Gücüne Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 33-40, 2005 [Fulltext PDF]
05. Kemal ÖZTABAK
Tek ve Çoklu Doğum Yapmış Koyunlarda Sağılmanın ve Adlibitum Emilmenin Erken Laktasyon Döneminde Metabolik Profile Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 41-53, 2005 [Fulltext PDF]
06. Servet BADEMKIRAN, Kazım GÜVENÇ
Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 53-59, 2005 [Fulltext PDF]
07. Ahmet GÜLÇUBUK, Funda YILDIZ,  Aydın GÜREL
1993-2004 Yılları Arasında İstanbul’da Saptanan Kedi Tümörlerinin Toplu Değerlendirilmesi (132 Olgu) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 61-74, 2005 [Fulltext PDF]
08. Bülent EKİZ, Ahmet ALTINEL
Kıvırcık Koyunlarından Kaliteli Kesim Kuzuları Elde Etmek Amacıyla Alman Siyah Başlı Etçi Koyunu Genotiplerinden Yararlanma Olanakları II. Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 75-89, 2005 [Fulltext PDF]
09. Yalçın DEVECİOĞLU, Kemal ALTUNATMAZ, Özgür AKSOY, Suphi Erdem ACAR
Köpeklerde Columna Vertebralis ve Medulla Spinalis Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirmesi: 266 Olgu (1993-2002) 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 91-102, 2005 [Fulltext PDF]
10. İbrahim FIRAT, Funda YILDIZ, Serhat ÖZSOY
Holstein Irkı Bir Buzağıda Kongenital Topuk Eklemi Bükülmesi Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 103-108, 2005 [Fulltext PDF]
11. Ahmet GÜLÇUBUK, Tahsin YEŞILDERE
Sıçanlarda N-Nitroso-N-Methylurea’nın Karsinojen Etkisinin Kan Plazmasındaki E Vitamini ve Selenyum Düzeyleriyle İlişkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 109-118, 2005 [Fulltext PDF]
12. Mehmet DOĞRUL, Hıdır DEMİR, Bülent EKİZ
Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Erkek Hindilerin Besi Performansı ve Karkas Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 119-131, 2005 [Fulltext PDF]
13. Güneş SERİN, İlker SERİN
İmmunokontrasepsiyon yöntemleri: 1. Zona pellucıda aşıları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(2), 133-139, 2005 [Fulltext PDF]