2006 / CİLT 32 / SAYI 1

01. Sevgi Ergin
Avian ınfluenza; önemi artan bir infeksiyon 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 1-11, 2006 [Fulltext PDF]
02. Özlem GÜZEL, Kemal ALTUNATMAZ
Köpeklerde kalça displazisi ve triple pelvik osteotomi (tpo) yöntemi ile sağaltımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 13-21, 2006 [Fulltext PDF]
03. Yalçın DEVECİOĞLU, Mustafa AKTAŞ, Murat ŞAROĞLU
Bir kangal köpeğinde ilk defa bildirilen proteus’a bağlı diskospondilitis olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 23-28, 2006 [Fulltext PDF]
04. Orhan YILMAZ, Davut BAYRAM
Hamdani, morkaraman ve karagül koyunlarında gebelik süresine bazı faktörlerin etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 29-35, 200[Fulltext PDF]
05. Göknur Terzi
Ankara ilindeki bazı gökkuşağı alabalığı ( oncorhynchus mykiss) çiftliklerine ait su, yem ve balıkların mikrobiyolojik yönden incelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 37-46, 2006 [Fulltext PDF]
06. Esra SAVAŞ, Metin TİMUR
Çöpçü balıklarında (corydoras paleatus , jenyns 1842) embriyolojik ve larval gelişimin mikroskobik incelenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 47-56, 2006 [Fulltext PDF]
07. Mehmet Emin ERKAN, Harun AKSU
Modifiye atmosfer paketleme tekniğinin dilimlenmiş taze kaşar peynirinin mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 57-68, 2006 [Fulltext PDF]
08. Servet BADEMKIRAN, Huriye HOROZ KAYA
İneklerde güç doğuma bağlı şekillenen retensiyo sekundinaryum’un engellenmesinde beta blokörlerin (carazolol) ve pgf2’nın etkilerinin karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 69-79, 2006 [Fulltext PDF]