2006 / CİLT 32 / SAYI 2

01. Tolga KAHRAMAN, Bülent NAZLI, Özer ERGÜN 
Dağlıç ırkı koyunlara uygulanan elektrikle bayıltma işleminin et kalitesi üzerine etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 1-10, 2006 [Fulltext PDF]
02. Özlem GÜZEL
Kedi ve köpeklerde üriner sistem tümörlerinin tanı ve sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 11-21, 2006 [Fulltext PDF]
03. Tolga KAHRAMAN, Bülent NAZLI, Özer ERGÜN
Elektrik stimülasyonunun et kalitesi üzerine etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 23-30, 2006 [Fulltext PDF]
04. Özlem GÜZEL, Kemal ALTUNATMAZ, Murat ŞAROĞLU, Özgür AKSOY
Kedi ve köpeklerde travmatik dirsek çıkıkları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 31-43, 2006 [Fulltext PDF]
05. Uğur GÜNŞEN, Ali AYDIN, Banu Bilge OVALI, Yasemin COŞKUN
Çiğ et ve ısıl işlem görmüş et ürünlerinde elısa tekniği ile farklı et türlerinin tespiti
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 45-52, 2006 [Fulltext PDF]
06. Engin KENNERMAN
Obez köpeklerde serum lipoprotein ve fruktozamin düzeylerinin belirlenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 53-59, 2006 [Fulltext PDF]
07. Ömür KOÇAK, Bülent EKİZ
Entansif koşullarda yetiştirilen siyah-alaca sığırların süt verimini ve laktasyon eğrisini etkileyen faktörler üzerinde araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 61-69, 2006 [Fulltext PDF]
08. Gülcan DEMİREL, Ahmet PEKEL
Tavuklarda bağışıklığın artırılmasında besin maddelerinin rolü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 71-77, 2006 [Fulltext PDF]
09. Gülcan DEMİREL
Türkiye’de yarış atları beslenmesi ile ilgili uygulamalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 79-86, 2006 [Fulltext PDF]
10. Ruhtan BAŞKAYA, Mustafa ATASEVER, Ömer ÇAKMAK, Ahmet YILDIZ
Civil peynirinin mikrobiyolojik nitelikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 87-94, 2006 [Fulltext PDF]
11. Ferhan KAYGISIZ
Bursa ili mustafa kemal paşa ilçesi deri sanayi işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı üzerine bir araştırma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 95-105, 2006 [Fulltext PDF]
12. M. Erkut KARA, Hasan ALPAK
Gelişme dönemindeki ratlarda sigaranın pelvıs morfometrisi üzerine etkisinin belirlenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(2), 107-121, 2006 [Fulltext PDF]