2007 / CİLT 33 / SAYI 1

01. Fatma Şefika HATİPOĞLU, Fatma Karakaş OĞUZ, Mustafa Numan OĞUZ,
Mehmet Şükra GÜLAY 
Farklı Oranlarda Pamuk Tohumu İçeren Rasyonların Süt İneklerinde Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 1-10, 2007 [Fulltext PDF]
02. Süleyman BACINOĞLU, Ümit CİRİT, Zekeriya NUR, Kemal AK
Eritilmiş Koç Spermasında Farklı Gliserol Katma Tekniklerinin ve Soğutma Hızının Spermatolojik Özelliklere Etkisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 11-21, 2007 [Fulltext PDF]
03. S. Aslı AYDIN, Fulya ÜSTÜN
Tanenler 1 : Kimyasal Yapılar, Farmakolojik Etkileri, Analiz Yöntemleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 21-31, 2007 [Fulltext PDF]
04. S. Aslı AYDIN, Fulya ÜSTÜN
Tanenler 2 : Toksisiteleri, Beslenme Üzerine Etkileri, Detannifikasyon 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 33-41, 2007 [Fulltext PDF]
05. Sema YARALIOĞLU GÜRGÖZE, Tekin ŞAHİN, M. Hanifi DURAK
Memelilerde Ortalama Yaşam Süresi ve Yaşlanma Sürecinde Serbest Radikallerin Rolü 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 43-49, 2007 [Fulltext PDF]
06. Remzi GÖNÜL, Erman OR, Arthur GRABNER
Aortik Kapak Yetmezliği Bulunan Bir Atta Fonokardiyografik Bulgular 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 51-55, 2007 [Fulltext PDF]
07. Remzi GÖNÜL, Abdullah KAYAR, Lora KOENHEMSİ, M. Erman OR, İbrahim FIRAT, Kıvılcım SÖNMEZ
Parazisli Bir Köpekte Saptanan Lenfoma Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 57-62, 2007
 [Fulltext PDF]
08. Yalçın DEVECİOĞLU, Serhat ÖZSOY, İbrahim FIRAT, Ahmet GÜLÇUBUK,
Serdar KABATAŞ, K. Tanju HEPGÜL
Bir Alman Çoban Köpeğinde Rastlanan Beyin Tümörü ve Operatif Sağaltımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 63-73, 2007 [Fulltext PDF]
09. Funda BAĞCIGİL, Gülbin ŞENNAZLI, Kemal METİNER, Funda YILDIZ
Bir Köpekte Bordetella Bronchiseptica'nın Neden Olduğu Ölüm Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(1), 75-83, 2007 [Fulltext PDF]